Cyfarfodydd

Cofnodion - Fforwm y Cadeiryddion

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 26/05/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 2.)

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Chwefror 2022

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 17/02/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 2.)

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 4

Cyfarfod: 16/12/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 2.)

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2021

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 6

Cyfarfod: 21/10/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 2.)

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2021

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 8