Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - Fforwm y Cadeiryddion

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/10/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 7.)

Diweddariad ynghylch diwygio'r Senedd


Cyfarfod: 27/10/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor Cyllid a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 3
  • Cyfyngedig 4
  • Cyfyngedig 5
  • Cyfyngedig 6

Cyfarfod: 27/10/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.)

Diweddariad rhyngseneddol


Cyfarfod: 01/10/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

3. Rôl Fforwm y Cadeiryddion

Dogfennau ategol: