Cyfarfodydd

Dyddiadau Toriadau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Dyddiadau ar gyfer toriadau'r Senedd 2021 - 2022

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes y dyddiadau ar gyfer toriad hanner tymor yr hydref a thoriad y Nadolig yn 2021, yn ogystal â hanner tymor y gwanwyn a thoriad y Pasg yn 2022, a chytunwyd ar y dyddiadau dros dro ar gyfer hanner tymor y Sulgwyn a thoriad yr haf yn 2022.

 

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Dyddiadau’r toriadau