Cyfarfodydd

Ymchwiliad undydd i ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.11)

5.11 Llythyr gan TAC at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9.)

9. Cronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc: Trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.12)

5.12 Llythyr gan BBC Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.9)

5.9 Llythyr gan S4C at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.7)

5.7 Llythyr oddi wrth Julia Lopez AS, y Gweinidog Gwladol dros y Cyfryngau, Data a Seilwaith Digidol ynghylch y polisi darlledu gwasanaeth cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.10)

5.10 Llythyr gan ITV Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Ymateb i Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i gyhoeddi'r adroddiad yn amodol ar gynnwys y diwygiadau a ystyriwyd ac y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod hwn.

 


Cyfarfod: 13/10/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus: Darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus

Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr Rhaglenni a Gwasanaethau, BBC Cymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o BBC Cymru, ITV Cymru, a S4C.

 


Cyfarfod: 13/10/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus: Academyddion

Caitriona Noonan, Prifysgol Caerdydd

Hywel Wiliam, Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Ofcom yng Nghymru

Ruth McElroy, Pwyllgor Cynghori Ofcom yng Nghymru

Gareth Williams, TAC

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Pwyllgor Cynghori Ofcom yng Nghymru, Prifysgol De Cymru, a TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru).

 


Cyfarfod: 13/10/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus: Ofcom

Elinor Williams, Pennaeth Materion Rheoleiddio yng Nghymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ofcom.