Cyfarfodydd

P-06-1187 Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 2)

2 P-06-1187 Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor fod pob bwrdd iechyd bellach yn gwahodd plant 12-17 oed i gael eu brechu, a bod y camau y mae’r ddeiseb yn galw amdanynt bellach yn cael eu cymryd. Cytunodd y Pwyllgor i longyfarch y deisebydd a chau'r ddeiseb.