Cyfarfodydd

Maes Awyr Caerdydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/03/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4.2)

4.2 Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar Faes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2.1)

2.1 Llythyr gan Lywodraeth Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor ar Wizz Air ym Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6.)

6. Letter from the Welsh Government on Cardiff Airport

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2.1)

2.1 Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar Faes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan Faes Awyr Caerdydd - Ymateb i lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Wizz Air ym Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

5 Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Tracey Burke -  Cyfarwyddwr Cyffredinol, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Llywodraeth Cymru

Jonathan Moody - Pennaeth Hedfanaeth, Porthladdoedd a Logisteg

Stephen Rowan - Dirprwy Gyfarwyddwr Cysylltedd Cenedlaethol a Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth ar Faes Awyr Caerdydd gyda Tracey Burke, Stephen Rowan a Jonathan Moody o Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4)

Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn breifat gyda Maes Awyr Caerdydd a Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

4.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth breifat ar Faes Awyr Caerdydd gyda thystion o Faes Awyr Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn dystiolaeth gyda Maes Awyr Caerdydd

Spencer Birns – Prif Weithredwr, Maes Awyr Caerdydd

Wayne Harvey – Cadeirydd, Maes Awyr Caerdydd

David Walters – Prif Swyddog Cyllid, Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Faes Awyr Caerdydd gan Spencer Birns, Wayne Harvey, a David Walters.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 7)

Maes Awyr Caerdydd: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y tystion mewn perthynas â nifer o bwyntiau.

 


Cyfarfod: 26/01/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3.1)

3.1 Maes Awyr Caerdydd: Gohebiaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6)

Maes Awyr Caerdydd – Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Maes Awyr Caerdydd – Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Steve Vincent – Cyfarwyddwr Dros Dro, Seilwaith Economaidd – Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

John Howells – Cyfarwyddwr, Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio – Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Jonathan Moody – Pennaeth y Tîm Hedfanaeth, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn o Lywodraeth Cymru: Andrew Slade, Steve Vincent, John Howells a Jonathan Moody.

2.2 Cytunodd Andrew Slade i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am nifer o bwyntiau a godwyd.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Maes Awyr Caerdydd – Sesiwn dystiolaeth gyda Maes Awyr Caerdydd

Spencer Birns – Prif Weithredwr, Maes Awyr Caerdydd

Wayne Harvey – Cadeirydd, Maes Awyr Caerdydd

David Walters - Prif Swyddog Cyllid, Maes Awyr Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn o Faes Awyr Caerdydd: Spencer Birns, Prif Weithredwr; Wayne Harvey, Cadeirydd; a David Walters, Prif Swyddog Cyllid.

2.2 Cytunodd y tystion i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am nifer o bwyntiau a godwyd.