Cyfarfodydd

Blaenraglen waith - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Papur 5 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

 

Papur 3 - Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

 

Papur 6 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Blaenraglen Waith

Papur 6 – blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amserlen fusnes ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Papur Cwmpasu - Gofal Iechyd Digidol Cymru

Papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull a awgrymwyd ar gyfer casglu tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig a’r cylch gorchwyl.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Papur 4 – blaenraglen waith

Papur 5 – papur cwmpasu ar ddeintyddiaeth

Papur 6 – papur cwmpasu ar strôc

Papur 7 – papur cwmpasu ar iechyd menywod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei raglen waith ar gyfer tymor yr haf a thymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 9)

9 Blaenraglen Waith

Papur 8 – blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at y drafodaeth ar ôl toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Ymateb Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch defnydd o'r term BAME

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.15 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd ynghylch defnydd o'r term BAME

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.14 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Bil Optometreg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.13 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch yr Adroddiad Cyntaf ar Weithredu'r Cynllun ar gyfer Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Blaenraglen Waith

Papur 2 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod pa fusnes i'w gynnal ar 10 Mawrth a chytunwyd i ddychwelyd at y drafodaeth yn y cyfarfod nesaf.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at y drafodaeth ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref yn ddiweddarach.
6.3 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio penderfyniad o ran a ddylid ystyried y Cylch Gorchwyl drafft ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus y DI i COVID hyd nes y byddai rhagor o wybodaeth ar gael, ac anfon ateb cwrteisi at y Prif Weinidog yn y cyfamser.

 

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dull gweithredu

Papur 3 - cwmpas a dull

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynigion a nodwyd yn y papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad hwn.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Strategaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd

Papur 4 - Strategaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd - cynllun cyhoeddi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dulliau arfaethedig o ddefnyddio, cyhoeddi a chyfathrebu strategaeth Pwyllgor y Chweched Senedd.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 9)

9 Cynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru: ystyried y dull gweithredu

Papur 9 - Cynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru: papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu a awgrymwyd.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Strategaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd

Papur 7 - Strategaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddogfen strategaeth yn amodol ar fân ychwanegiadau a gofynnodd i swyddogion baratoi fersiwn o'r strategaeth i'w chyhoeddi.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 10)

10 Blaenraglen Waith

Papur 12 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Canolfan Ganser arfaethedig Felindre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr at y Cadeirydd gan Pancreatic Cancer UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Canolfan Ganser arfaethedig Felindre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 1.)

1. Sesiwn cynllunio strategol

Kate Faragher, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol BeSpoke Skills

 

Papur 1: Amlinelliad o’r sesiwn

Papur 2: Iechyd a gofal cymdeithasol: blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd – dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith

Papur 8 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref, a chytunwyd i drafod y mater ymhellach yn ei gyfarfod ddydd Iau 4 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Letter to Business Committee regarding the Sixth Senedd Committee timetable

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at Altaf Hussain AS ynghylch Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol ar gyfer Pobl Ddall (RNIB) Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.9 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Letter from Healthcare Inspectorate Wales regarding its Service of Concern process for NHS Bodies in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Letter from Altaf Hussain MS to Chair of the Equality and Social Justice Committee regarding Royal National Institute of Blind People (RNIB) Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Letter from Chair, Equality and Social Justice Committee to Senedd Committees regarding joint working in the Sixth Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Blaenraglen Waith

Papur 3: Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref, a chytunodd i drafod y mater ymhellach yn ei gyfarfod ddydd Iau 7 Hydref.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Dull gweithredu strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i ymgynghori â rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ystod yr haf ynghylch blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd er mwyn llywio datblygiad dull strategol o gyflawni ei gylch gwaith.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Gwaith cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei flaenraglen waith ar gyfer hanner cyntaf tymor yr hydref, ac i gyhoeddi blaenraglen waith dreigl maes o law.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

5 Gweithdrefnau pwyllgorau a'u ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau weithdrefnau yn ymwneud â Phwyllgorau, a chytunwyd ar y ffyrdd o weithio a fyddai’n well.