Cyfarfodydd

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 16/05/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 


Cyfarfod: 28/03/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a nododd fod Peredur Owen Griffiths yn bresennol yn lle Heledd Fychan. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 


Cyfarfod: 14/03/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r Comisiynydd Safonau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 

 


Cyfarfod: 28/02/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 


Cyfarfod: 31/01/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:


Cyfarfod: 17/01/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 06/12/2021 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 22/11/2021 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

 

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew RT Davies, a dirprwyodd Natasha Asghar ar ei ran.

 

 

 

1.3 Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 18/10/2021 - Pwyllgor y Llywydd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Joyce Watson a dirprwyodd Rhianon Passmore ar ei rhan.

 

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

1.4 Er y bydd munud o dawelwch yn ystod trafodion Cyfarfod Llawn yr wythnos hon er cof am Syr David Amess AS, roedd y Cadeirydd am fynegi cydymdeimlad y Pwyllgor.


Cyfarfod: 27/09/2021 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2     Cafwyd ymddiheuriad gan Andrew RT Davies.

 

1.3     Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 13/09/2021 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau ac ni ddatganwyd buddiannau.


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.