Cyfarfodydd

Blaenraglen waith - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8.)

8. Trafod y blaenraglen waith ar gyfer y gwanwyn 2024

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7.)

7. Trafod y flaenraglen waith ar gyfer gwanwyn 2024

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.)

6. Trafod y flaenraglen waith ar gyfer gwanwyn 2024

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 10.2)

10.2 Trafod y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 10.)

Blaenraglen Waith


Cyfarfod: 12/07/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 10)

10 Trafod y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith ar gyfer hydref 2023.

 

 


Cyfarfod: 12/07/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

9 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2022-23: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 12/07/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 10)

Blaenraglen waith


Cyfarfod: 29/06/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer hydref 2023, a chytunodd y byddai'n ei thrafod ymhellach yn y cyfarfod ar 12 Gorffennaf 2023.


Cyfarfod: 29/06/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

4 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2022-23: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno gyda gwelliannau.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i adolygu’r adroddiad diwygiedig, a chytuno ar yr adroddiad terfynol, yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Gorffennaf 2023.

 


Cyfarfod: 25/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 12)

Blaenraglen waith


Cyfarfod: 25/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 12)

12 Trafod y flaenraglen waith ar gyfer haf 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

12.1.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ymuno â chyfarfod y Pwyllgor ar 14 Mehefin 2023 ar gyfer sesiwn friffio gan Lywodraeth Cymru ar y Papur Gwyn ar Addysg Gymraeg.

12.1.2 Cytunodd y Pwyllgor i drefnu i ymweld â safleoedd angori'r Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol yn ystod toriad yr haf.

 

 


Cyfarfod: 10/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.3)

2.3 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

9 Dydd Gŵyl Dewi: Cynnig ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Gwnaeth y Pwyllgor drafod y cynnig a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Huw Marshall, Sylfaenydd Talking Wales, at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynglŷn â newyddiaduraeth er budd y cyhoedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gyfarwyddwr Creu Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y posibilrwydd o sefydliad masnachol yn cymryd rheolaeth dros Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru Wales, ynghylch Bil Cyfryngau arfaethedig Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Trafod cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr ymchwiliad i’r gweithlu creadigol (2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Cylch Gorchwyl drafft a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Trafod cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr ymchwiliad i’r gweithlu creadigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y ddogfen a chytunodd i’w hystyried eto yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf a hydref 2022.

 

8.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur cwmpasu ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i gynnal digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol.

 

8.3 Nododd y Pwyllgor y trefniadau ar gyfer ei ymweliad â gogledd Cymru ar 19 a 20 Mai 2022.

 


Cyfarfod: 02/02/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

9 Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgor: Trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft i'r Pwyllgor Busnes ynghylch ei adolygiad, a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 19/01/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Adolygu amserlen y pwyllgor a’i gylchoedd gwaith

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i drafod ei ymateb i adolygiad y Pwyllgor Busnes y tu allan i’r cyfarfod hwn.

 


Cyfarfod: 29/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ddrafft a chytunwyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am amser cyfarfod ychwanegol.

 


Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Llywydd ynghylch amserlen y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ddirprwy Gomisiynydd y Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Ffederasiwn Busnesau Bach at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cydweithio rhwng pwyllgorau yn y Chweched Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Briff technegol gan Lywodraeth Cymru ar Gysylltiadau Rhyngwladol

Paula Walsh, Dirprwy Gyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol

Ifona Deeley, Pennaeth Cysylltiadau Rhyngwladol

Iain Quick, Pennaeth Perfformiad a Chyflawni y Swyddfeydd Tramor

 

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol wedi'i harwain gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

5.2 Cytunodd y swyddogion i ddarparu rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â Chysylltiadau Rhyngwladol.

 


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.)

Dull strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7.)

Gwaith cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.)

Gweithdrefnau pwyllgorau a’u ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol: