Cyfarfodydd

Blaenraglen waith - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9.)

9. Dydd Gŵyl Dewi: Cynnig Ymgysylltu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Trafod Cylch Gorchwyl drafft ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i gysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Cylch Gorchwyl drafft a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Trafod cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr ymchwiliad i’r gweithlu creadigol (2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Cylch Gorchwyl drafft a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Trafod cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr ymchwiliad i’r gweithlu creadigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y ddogfen a chytunodd i’w hystyried eto yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf a hydref 2022.

 

8.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur cwmpasu ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i gynnal digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol.

 

8.3 Nododd y Pwyllgor y trefniadau ar gyfer ei ymweliad â gogledd Cymru ar 19 a 20 Mai 2022.

 


Cyfarfod: 02/02/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

9 Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgor: Trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft i'r Pwyllgor Busnes ynghylch ei adolygiad, a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 19/01/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Adolygu amserlen y pwyllgor a’i gylchoedd gwaith

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i drafod ei ymateb i adolygiad y Pwyllgor Busnes y tu allan i’r cyfarfod hwn.

 


Cyfarfod: 29/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ddrafft a chytunwyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am amser cyfarfod ychwanegol.

 


Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Briff technegol gan Lywodraeth Cymru ar Gysylltiadau Rhyngwladol

Paula Walsh, Dirprwy Gyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol

Ifona Deeley, Pennaeth Cysylltiadau Rhyngwladol

Iain Quick, Pennaeth Perfformiad a Chyflawni y Swyddfeydd Tramor

 

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol wedi'i harwain gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

5.2 Cytunodd y swyddogion i ddarparu rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â Chysylltiadau Rhyngwladol.

 


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.)

Dull strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7.)

Gwaith cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.)

Gweithdrefnau pwyllgorau a’u ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol: