Cyfarfodydd

Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8.)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 18/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 26/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

 

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

8.1 Cafodd y papurau eu nodi.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ei barn ar y papur i’w nodi 3.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Ystyried y papurau i’w nodi 1 – 22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papurau a'r nodyn crynodeb.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Mae papurau i'w nodi 1 – 11 yn ymateb i lythyr gan y Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth ynghylch gweithio gyda'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yn dilyn y sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant.

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 20/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn rhannu unrhyw ymatebion a gafwyd i ymgynghoriad y Pwyllgor ar flaenoriaethau a fyddai'n berthnasol i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i anghydraddoldebau iechyd meddwl.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 13/12/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Papur i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papur ei nodi.

 


Cyfarfod: 09/12/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

9.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Papur i'w nodi

Cofnodion:

8.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

7.1 Nodwyd y papurau.

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gweithio ar y cyd â’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn y Chweched Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Trafod y dystiolaeth o’r sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 14/07/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.