Cyfarfodydd

Blaenraglen waith - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Blaenoriaethu busnes pwyllgorau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 24/11/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 10.)

10. Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8)

8 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.

 


Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Carden Sgorio Ffeministaidd 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 10)

10 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.

 


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.


Cyfarfod: 26/05/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8)

8 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8)

8 Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 10)

10 Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 20/10/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

.


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Cydweithio rhwng pwyllgorau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Trafod y ffyrdd y bydd y Pwyllgor yn gweithio ac yn cynllunio gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd a thrafododd y Pwyllgor ei bapur ar fusnes cynnar a chynllunio strategol.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i lansio ymgynghoriad dros doriad yr haf i gael barn am ei flaenoriaethau.


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a seilwaith

Dogfennau ategol: