Cyfarfodydd

Cyfarfodydd preifat - Y Pwyllgor Cyllid

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 26/04/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod ar 24 Mai


Cyfarfod: 08/03/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o’r cyfarfod ar 23 Mawrth 2023

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/03/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/02/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7 ac 8; a’r cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 7,9,10,11 a 12.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig

 


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 09/11/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 7 a’r cyfarfodydd ar 16 Tachwedd 2022 a 1 Rhagfyr 2022.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 12/10/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 20 Hydref 2022.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 05/10/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 10 a 12.

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 22/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5, 6, 9, 10 ac 11, ac o ddechrau'r cyfarfod ar 29 Medi 2022

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 30/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5, 7 a 9 y cyfarfod ar 7 Gorffennaf 2022.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 22/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 18 Mai 2022.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 02/03/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 11 Mawrth 2022.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/02/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 02/02/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a'r cyfarfod ar 28 Ionawr 2022.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 19/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 14/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 22/12/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 7 ar yr agenda.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 16/12/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 24/11/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 10/11/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 19 Tachwedd 2021.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/10/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 18 Hydref 2021.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 08/10/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 29/09/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 02/07/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o gyfarfodydd yn y dyfodol, nes y nodir yn wahanol.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.