Cyfarfodydd

Cwestiynau Amserol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/06/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3.)

Cwestiynau Amserol


Cyfarfod: 07/06/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 24/05/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 17/05/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa fesurau bioddiogelwch y mae'r Gweinidog yn ymgymryd â hwy i atal ymlediad H5N1 yng Nghymru yn sgil dau weithiwr dofednod yn Lloegr yn dal ffliw adar?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Atebwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa fesurau bioddiogelwch y mae'r Gweinidog yn ymgymryd â hwy i atal ymlediad H5N1 yng Nghymru yn sgil dau weithiwr dofednod yn Lloegr yn dal ffliw adar?

 


Cyfarfod: 10/05/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi

Alun Davies (Blaenau Gwent): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol Tillery Valley Foods?

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cyhoeddiad bod y crwner yn ymchwilio ymhellach i farwolaeth pedwar claf fasgwlar yn Ysbyty Glan Clwyd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Atebwyd gan Weinidog yr Economi

Alun Davies (Blaenau Gwent): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol Tillery Valley Foods?

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cyhoeddiad bod y crwner yn ymchwilio ymhellach i farwolaeth pedwar claf fasgwlar yn Ysbyty Glan Clwyd?

 


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

NI dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 26/04/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 29/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gareth Davies (Dyffryn Clwyd): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar yr adran frys yn Ysbyty Glan Clwyd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gareth Davies (Dyffryn Clwyd): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar yr adran frys yn Ysbyty Glan Clwyd?


Cyfarfod: 22/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith ar Gymru a gaiff penderfyniad Llywodraeth y DU i gategoreiddio Northern Powerhouse Rail fel prosiect Cymru a Lloegr?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith ar Gymru a gaiff penderfyniad Llywodraeth y DU i gategoreiddio Northern Powerhouse Rail fel prosiect Cymru a Lloegr?


Cyfarfod: 14/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 08/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru): A yw Llywodraeth Cymru wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru yn dilyn y ddamwain angheuol yn Llaneirwg?

Cofnodion:

Mynegodd y Llywydd gydymdeimlad, ar ran y Senedd, â theulu a chyfeillion y rhai a oedd yn y gwrthdrawiad angheuol yn Llaneirwg y penwythnos blaenorol, a oedd yn destun y Cwestiwn Amserol.

Dechreuodd yr eitem am 15.04

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru): A yw Llywodraeth Cymru wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru yn dilyn y ddamwain angheuol yn Llaneirwg?


Cyfarfod: 01/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith cap prisiau newydd Ofgem ar drigolion yng Nghymru?

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Gweinidog roi datganiad yn sgil RCN Cymru yn gwrthod cynnig cyflog ychwanegol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith cap prisiau newydd Ofgem ar drigolion yng Nghymru?

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Gweinidog roi datganiad yn sgil RCN Cymru yn gwrthod cynnig cyflog ychwanegol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23?


Cyfarfod: 15/02/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa sicrwydd wnaiff y Gweinidog ei ddarparu na fydd symud i ffwrdd o gyllido’r cynllun brys ar gyfer bysiau yn arwain at gau llwybrau bysiau ac yn golygu bod gwasanaethau bysiau gwledig yn anhyfyw?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa sicrwydd wnaiff y Gweinidog ei ddarparu na fydd symud i ffwrdd o gyllido’r cynllun brys ar gyfer bysiau yn arwain at gau llwybrau bysiau ac yn golygu bod gwasanaethau bysiau gwledig yn anhyfyw?


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Yn sgil cyhoeddiad Ofgem ynghylch roi terfyn ar osod mesuryddion rhagdalu yn orfodol, pa sylwadau y mae'r Gweinidog wedi'u gwneud i Lywodraeth y DU ynghylch cefnogaeth i'r rhai sy'n wynebu cael eu datgysylltu o ganlyniad i gael eu gorfodi i newid yn barod y gaeaf hwn?

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cynnig cyflog newydd a gynigiwyd i weithwyr y GIG gan Lywodraeth Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Yn sgil cyhoeddiad Ofgem ynghylch roi terfyn ar osod mesuryddion rhagdalu yn orfodol, pa sylwadau y mae'r Gweinidog wedi'u gwneud i Lywodraeth y DU ynghylch cefnogaeth i'r rhai sy'n wynebu cael eu datgysylltu o ganlyniad i gael eu gorfodi i newid yn barod y gaeaf hwn?

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cynnig cyflog newydd a gynigiwyd i weithwyr y GIG gan Lywodraeth Cymru?


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 25/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa gyngor mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ynghylch a yw prosesu cannoedd o warantau llys ar y tro, gan ganiatáu i gwmnïau ynni osod mesuryddion rhagdalu heb wiriadau unigol, yn torri hawliau sifil trigolion Cymru?

Gofyn i Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gydag Undeb Rygbi Cymru ynglŷn â'r honiadau o ddiwylliant rhywiaethol yr adroddwyd arnynt gan y BBC?

Gofyn i Weinidog yr Economi

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn ymateb i gyhoeddiad cwmni 2 Sisters Food Group am ei ymgynghoriad i gau ei safle yn Llangefni?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Atebwyd gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa gyngor mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ynghylch a yw prosesu cannoedd o warantau llys ar y tro, gan ganiatáu i gwmnïau ynni osod mesuryddion rhagdalu heb wiriadau unigol, yn torri hawliau sifil trigolion Cymru?

Atebwyd gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gydag Undeb Rygbi Cymru ynglŷn â'r honiadau o ddiwylliant rhywiaethol yr adroddwyd arnynt gan y BBC?

Atebwyd gan Weinidog yr Economi

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn ymateb i gyhoeddiad cwmni 2 Sisters Food Group am ei ymgynghoriad i gau ei safle yn Llangefni?


Cyfarfod: 18/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei ddisgwyliadau ynghylch ei gyfarfodydd gydag undebau llafur yr athrawon yn ddiweddarach yr wythnos hon o ran osgoi cau ysgolion?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Atebwyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei ddisgwyliadau ynghylch ei gyfarfodydd gydag undebau llafur yr athrawon yn ddiweddarach yr wythnos hon o ran osgoi cau ysgolion?

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y bydd cynlluniau Llywodraeth y DU i gyfyngu ar yr hawl i streicio yn ei chael ar weithwyr yng Nghymru?

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol Maes Awyr Caerdydd yn sgil cyhoeddiad Wizz Air ei fod yn rhoi'r gorau i weithrediadau i mewn ac allan o Gymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

Atebwyd gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y bydd cynlluniau Llywodraeth y DU i gyfyngu ar yr hawl i streicio yn ei chael ar weithwyr yng Nghymru?

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol Maes Awyr Caerdydd yn sgil cyhoeddiad Wizz Air ei fod yn rhoi'r gorau i weithrediadau i mewn ac allan o Gymru?

 


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd): Pa gamau mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i fynd i'r afael a'r prinder gwrthfiotigau dros gyfnod y Nadolig?

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Joel James (Canol De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig i sicrhau safonau cyflogaeth mwy trwyadl yng ngwasanaethau tân ac achub Cymru yn sgil yr honiadau yn erbyn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd): Pa gamau mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r prinder gwrthfiotigau dros gyfnod y Nadolig?

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Joel James (Canol De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig i sicrhau safonau cyflogaeth mwy trwyadl yng ngwasanaethau tân ac achub Cymru yn sgil yr honiadau yn erbyn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru?


Cyfarfod: 07/12/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Heledd Fychan (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddata cyfrifiad 2021 am sgiliau Cymraeg sy’n dangos bod nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng am yr ail ddegawd yn olynol?

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd mewn achosion o grŵp A streptococcus mewn ysgolion?

Rhun ap Iorwerth (Ynys Mon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymateb y Llywodraeth i fygythiadau o weithredu diwydiannol ar draws GIG Cymru, ac ar ei chynlluniau i geisio osgoi'r fath o weithredu drwy negodi?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

Atebwyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Heledd Fychan (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddata cyfrifiad 2021 am sgiliau Cymraeg sy’n dangos bod nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng am yr ail ddegawd yn olynol?

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd mewn achosion o grŵp A streptococcus mewn ysgolion?

Rhun ap Iorwerth (Ynys Mon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymateb y Llywodraeth i fygythiadau o weithredu diwydiannol ar draws GIG Cymru, ac ar ei chynlluniau i geisio osgoi'r fath o weithredu drwy negodi?


Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 23/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o sut bydd dyfarniad y Goruchaf Lys ar fwriad Senedd yr Alban i gynnal ail refferendwm ar annibyniaeth yn effeithio ar allu Cymru i benderfynu ar ei dyfodol cyfansoddiadol ei hun?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

Atebwyd gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog yr Economi

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o sut bydd dyfarniad y Goruchaf Lys ar fwriad Senedd yr Alban i gynnal ail refferendwm ar annibyniaeth yn effeithio ar allu Cymru i benderfynu ar ei dyfodol cyfansoddiadol ei hun?


Cyfarfod: 16/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y newyddion diweddar bod Garth Bakery wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru): Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i hyrwyddo cydlyniant cymunedol yn dilyn honiadau difrifol a wnaed am Heddlu Gwent?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Atebwyd gan Weinidog yr Economi

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y newyddion diweddar bod Garth Bakery wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru): Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i hyrwyddo cydlyniant cymunedol yn dilyn honiadau difrifol a wnaed am Heddlu Gwent?


Cyfarfod: 09/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am streic posib gan nyrsys?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am streic posib gan nyrsys?

 


Cyfarfod: 26/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Sioned Williams (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Llywodraeth ddatganiad yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys ar gynlluniau addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Atebwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Sioned Williams (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Llywodraeth ddatganiad yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys ar gynlluniau addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot?


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 12/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 05/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 28/09/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi

Hefin David (Caerffili): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y newyddion diweddar bod Bearmach Cyf. ar Ystâd Ddiwydiannol Pantglas, Bedwas, wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

Gofyn i Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon

Heledd Fychan (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal gyda rhanddeiliaid lleol a chynrychiolwyr undebau ynglŷn â diogelu hawliau gweithwyr yn dilyn y cyhoeddiad diweddar ynglŷn ag allanoli gwasanaethau yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Atebwyd gan Weinidog yr Economi

Hefin David (Caerffili): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y newyddion diweddar bod Bearmach Cyf. ar Ystâd Ddiwydiannol Pantglas, Bedwas, wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

Atebwyd gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon

Heledd Fychan (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal gyda rhanddeiliaid lleol a chynrychiolwyr undebau ynglŷn â diogelu hawliau gweithwyr yn dilyn y cyhoeddiad diweddar ynglŷn ag allanoli gwasanaethau yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai?

 


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adroddiadau bod lefelau tlodi plant wedi codi yng Nghymru yn ystod y pandemig er eu bod wedi gostwng yng ngweddill gwledydd y DU?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adroddiadau bod lefelau tlodi plant wedi codi yng Nghymru yn ystod y pandemig er eu bod wedi gostwng yng ngweddill gwledydd y DU?


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n derbyn gofal sydd wedi'u lleoli mewn llety heb ei reoleiddio a llety dros dro?

 

Gofyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynigion newydd ar gyfer y cynllun ffermio cynaliadwy?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n derbyn gofal sydd wedi'u lleoli mewn llety heb ei reoleiddio a llety dros dro?

Atebwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynigion newydd ar gyfer y cynllun ffermio cynaliadwy?


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Rhys ab Owen (Canol De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu setliad datganoli Cymru yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU am ddileu Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rhybudd gan Dr Gwyn Williams o Goleg Brenhinol yr Ophthalmolegwyr, y gallai ton o ddallineb diangen ledaenu drwy Gymru os na chaiff gwasanaethau gofal llygaid eu diwygio?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Atebwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Rhys ab Owen (Canol De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu setliad datganoli Cymru yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU am ddileu Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017?

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rhybudd gan Dr Gwyn Williams o Goleg Brenhinol yr Ophthalmolegwyr, y gallai ton o ddallineb diangen ledaenu drwy Gymru os na chaiff gwasanaethau gofal llygaid eu diwygio?


Cyfarfod: 22/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 15/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Carolyn Thomas (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyhoeddi dyfodol yr hediadau rhwymedigaeth gwasanaeth cyhoeddus rhwng Caerdydd ac Ynys Môn?

 

Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Natasha Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda gweithredwyr rheilffyrdd ynghylch y posibilrwydd o darfu ar wasanaethau rheilffyrdd oherwydd cyngherddau Stereophonics a Tom Jones yng Nghaerdydd y penwythnos hwn?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

Atebwyd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Carolyn Thomas (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyhoeddi dyfodol yr hediadau rhwymedigaeth gwasanaeth cyhoeddus rhwng Caerdydd ac Ynys Môn?

Atebwyd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Natasha Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda gweithredwyr rheilffyrdd ynghylch y posibilrwydd o darfu ar wasanaethau rheilffyrdd oherwydd cyngherddau Stereophonics a Tom Jones yng Nghaerdydd y penwythnos hwn?


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Rhys ab Owen (Canol De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i amddiffyn rhentwyr ar ôl gohirio gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion y bydd y grŵp sy'n berchen ar Ganolfan Ganser Rutherford yng Nghasnewydd yn cael ei ddiddymu?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.39

Atebwyd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Rhys ab Owen (Canol De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i amddiffyn rhentwyr ar ôl gohirio gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016?

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion y bydd y grŵp sy'n berchen ar Ganolfan Ganser Rutherford yng Nghasnewydd yn cael ei ddiddymu?


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Tom Giffard (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu dosbarthiad llety hunanarlwyo at ddibenion treth leol?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Atebwyd gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Tom Giffard (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu dosbarthiad llety hunanarlwyo at ddibenion treth leol?


Cyfarfod: 18/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brynu Fferm Gilestone yn Nhalybont-ar-Wysg?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am benderfyniad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru fod adran achosion brys Ysbyty Glan Clwyd wedi ei nodi fel gwasanaeth sydd angen gwelliant sylweddol?

 

Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Huw Irranca-Davies (Ogwr): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o unrhyw oblygiadau i Gymru o'r cyhoeddiad diweddar gan Ysgrifennydd Tramor y DU ynghylch y bwriad i ddeddfu i newid telerau protocol Gogledd Iwerddon?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

Atebwyd gan Weinidog yr Economi

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brynu Fferm Gilestone yn Nhalybont-ar-Wysg?

 

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am benderfyniad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru fod adran achosion brys Ysbyty Glan Clwyd wedi ei nodi fel gwasanaeth sydd angen gwelliant sylweddol?

 

Atebwyd gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Huw Irranca-Davies (Ogwr): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o unrhyw oblygiadau i Gymru o'r cyhoeddiad diweddar gan Ysgrifennydd Tramor y DU ynghylch y bwriad i ddeddfu i newid telerau protocol Gogledd Iwerddon?


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Gareth Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am eithrio staff ategol cartrefi gofal o daliadau bonws y gweithwyr cartrefi gofal a'r gweithwyr gofal cartref?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Atebwyd gan y Ddirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Gareth Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am eithrio staff ategol cartrefi gofal o daliadau bonws y gweithwyr cartrefi gofal a'r gweithwyr gofal cartref?

 


Cyfarfod: 30/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Cwestiwn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ffaith bod Ysbyty Athrofaol y Faenor wedi datgan rhybudd du neithiwr?

 

 

Cwestiwn i Weinidog yr Economi

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyhoeddiad fod Orthios wedi cael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ac effaith hynny ar y 120 o swyddi yn lleol?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ffaith bod Ysbyty Athrofaol y Faenor wedi datgan rhybudd du neithiwr?

 

Atebwyd gan Weinidog yr Economi

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyhoeddiad fod Orthios wedi cael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ac effaith hynny ar y 120 o swyddi yn lleol?

 


Cyfarfod: 23/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Cwestiwn i'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran lletya ffoaduriaid o Wcráin yng Nghymru?

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran lletya ffoaduriaid o Wcráin yng Nghymru?

 


Cyfarfod: 16/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 09/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Cwestiwn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar benderfynaid Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ddynodi gwasanaethau fasgiwlaidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel gwasanaeth sydd angen gwelliant sylweddol?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

[Atebwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol]

Rhun ap Iorwerth: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar benderfyniad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ddynodi gwasanaethau fasgwlaidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel gwasanaeth sydd angen gwelliant sylweddol?

 


Cyfarfod: 02/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I’w ofyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meironydd) Pa asesiad mae'r Llywodraeth wedi ei wneud o effaith cytundeb masnach y Deyrnas Gyfunol ac Aotearoa (Seland Newydd) ar amaethyddiaeth yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

Atebwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meironydd) Pa asesiad mae'r Llywodraeth wedi ei wneud o effaith cytundeb masnach y Deyrnas Gyfunol ac Aotearoa (Seland Newydd) ar amaethyddiaeth yng Nghymru?

 


Cyfarfod: 16/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i roi'r gorau i'r prosiect i gael gwared ar gylchfannau'r A55?

 

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i roi'r gorau i'r prosiect i gael gwared ar gylchfannau'r A55?


Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 02/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am daliad y cynllun cymorth tanwydd gaeaf?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Mark Isherwood: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am daliad y cynllun cymorth tanwydd gaeaf?


Cyfarfod: 26/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 19/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Heledd Fychan (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith rhewi ffi'r drwydded ar ddarlledu yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

Atebwyd gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip:

Heledd Fychan (Canol De Cymru)Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith rhewi ffi'r drwydded ar ddarlledu yng Nghymru?


Cyfarfod: 12/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 15/12/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 08/12/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol:

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa adnoddau a chanllawiau y mae Llywodraeth Cymru'n eu darparu i awdurdodau lleol ac asiantaethau statudol eraill i nodi pryderon posibl ynghylch diogelu plant, yn dilyn marwolaeth Arthur Labinjo-Hughes yn Solihull?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol:

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa adnoddau a chanllawiau y mae Llywodraeth Cymru'n eu darparu i awdurdodau lleol ac asiantaethau statudol eraill i nodi pryderon posibl ynghylch diogelu plant, yn dilyn marwolaeth Arthur Labinjo-Hughes yn Solihull?


Cyfarfod: 01/12/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Trefnydd:

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fecanweithiau'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29

Atebwyd gan y Trefnydd:

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fecanweithiau'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru?


Cyfarfod: 24/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 17/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gyrwyr bysiau Arriva Cymru sy'n ceisio cyflog teg?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gyrwyr bysiau Arriva Cymru sy'n ceisio cyflog teg?

 


Cyfarfod: 10/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo ffordd gyswllt Llanbedr yng Ngwynedd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo ffordd gyswllt Llanbedr yng Ngwynedd?

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.52 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.


Cyfarfod: 20/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

Pa effaith y bydd adolygiad o ffyrdd Llywodraeth Cymru yn ei chael ar welliannau sydd eisoes ar y gweill ar yr A40: ffordd osgoi Llanddewi Felffre i Redstone Cross?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru): Sut mae'r Llywodraeth yn mynd i'r afael â phryderon a morâl staff o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dilyn cyhoeddi adroddiad beirniadol gan Goleg Brenhinol y Meddygon??

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

 

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd:

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro):

Pa effaith y bydd adolygiad o ffyrdd Llywodraeth Cymru yn ei chael ar welliannau sydd eisoes ar y gweill ar yr A40: ffordd osgoi Llanddewi Felffre i Redstone Cross?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru): Sut mae'r Llywodraeth yn mynd i'r afael â phryderon a morâl staff o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dilyn cyhoeddi adroddiad beirniadol gan Goleg Brenhinol y Meddygon?

 


Cyfarfod: 13/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 06/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Sioned Williams (Gorllewin De Cymru): Beth mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud i liniaru effeithiau penderfyniad Llywodraeth y DU i ddileu y cynnydd mewn credyd cynhwysol o heddiw ymlaen?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Sioned Williams (Gorllewin De Cymru): Beth mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud i liniaru effeithiau penderfyniad Llywodraeth y DU i ddileu y cynnydd mewn credyd cynhwysol o heddiw ymlaen?

 


Cyfarfod: 29/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg

 

Siân Gwenllian (Arfon)

Pa gamau pellach y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd mewn ymateb i darfu difrifol ar addysg yn gynnar yn y tymor ysgol newydd yn sgil cynnydd yn yr achosion o COVID-19?

 

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

 

Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.10

Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg:

Sian Gwenllian (Arfon): Pa gamau pellach y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd mewn ymateb i darfu difrifol ar addysg yn gynnar yn y tymor ysgol newydd yn sgil cynnydd yn yr achosion o COVID-19?

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol:

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus?


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd:

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y cynnydd sylweddol mewn prisiau nwy a’r cynnydd cydamserol mewn prisiau ynni ar ddefnyddwyr Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

I’r Gweinidog Newid Hinsawdd:

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y cynnydd sylweddol mewn prisiau nwy a’r cynnydd cydamserol mewn prisiau ynni ar ddefnyddwyr Cymru?

 


Cyfarfod: 15/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 14/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 07/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn ymateb i’r galwadau gan arweinwyr y 22 o awdurdodau lleol Cymru i Lywodraeth Cymru adolygu pwerau a chylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

I’r Gweinidog Newid Hinsawdd:

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn ymateb i’r galwadau gan arweinwyr y 22 o awdurdodau lleol Cymru i Lywodraeth Cymru adolygu pwerau a chylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru?

 


Cyfarfod: 30/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd]

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar bolisi dadfeddiannu Llywodraeth Cymru?

 

[Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg]

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): Yn sgil sylwadau a wnaed gan y Gweinidog mewn sesiwn friffio i'r wasg ar y coronafeirws ddydd Llun, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru i weithredu eu rheolau diogelwch COVID-19 eu hunain yn y tymor nesaf?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd:

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar bolisi dadfeddiannu Llywodraeth Cymru?

Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg:

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): Yn sgil sylwadau a wnaed gan y Gweinidog mewn sesiwn friffio i'r wasg ar y coronafeirws ddydd Llun, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru i weithredu eu rheolau diogelwch COVID-19 eu hunain yn y tymor nesaf?

 


Cyfarfod: 23/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 16/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 09/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol]

 

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am honiadau gan chwythwyr chwiban bod plant ag awtistiaeth wedi cael eu cam-drin yng nghartref Tŷ Coryton yng Nghaerdydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

I ofyn i’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol:

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am honiadau gan chwythwyr chwiban bod plant ag awtistiaeth wedi cael eu cam-drin yng nghartref Tŷ Coryton yng Nghaerdydd?