Cyfarfodydd

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7.)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cymorth Cyfreithiol a Mynediad at Gyfiawnder


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diweddariad ar y Comisiwn Cyfansoddiadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.44


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Comisiwn Cyfansoddiadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.17

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Codau cyfraith Cymru: rhaglen i wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.01


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Confensiwn ar ein Dyfodol Cyfansoddiadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.53 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.38

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.23 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.