Cyfarfodydd

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Targedau Ynni Adnewyddadwy

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

 


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Llifogydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.51


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bioamrywiaeth

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.54


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Newid Hinsawdd – Y Datganiad Terfynol ar gyfer Cyllideb Garbon 1

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.56


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ansawdd Dŵr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.24


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.36

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Polisi Ynni

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rôl y Sector Cyhoeddus yn System Ynni’r Dyfodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.00

 


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bioamrywiaeth

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.46


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diogelwch Adeiladau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.28


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau - TYNNWYD YN ÔL


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Gwastadeddau Gwent / Ardaloedd sy’n Esiampl i Eraill o ran Adfer Natur

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Lleihau’r risg o fod yn agored i lifogydd a’r adolygiad annibynnol o lifogydd 2020-21

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.13


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Gronfa Tai â Gofal

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Safon Ansawdd Tai Cymru 2

Cofnodion:

Gan nad oedd y Gweinidog Newid Hinsawdd yn bresennol ar gyfer dechrau’r datganiad, cynigiodd y Llywydd symud i eitem 5 cyn cymryd eitem 4. Nid oedd unrhyw wrthwynebiad.

Dechreuodd yr eitem am 15.21


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diogelwch Tomenni Glo

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.12       

 


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau - TYNNWYD YN ÔL


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Datblygu Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU sy’n gyson â Sero Net - TYNNWYD YN ÔL


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, rhaglen fuddsoddi 2022-23

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.45


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Cap ar Brisiau Ynni

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diogelwch Adeiladau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.26


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: y Cynllun Gweithredu Digartrefedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

 


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

 


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem.


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: COP26

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33        

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.14 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Strategaeth Sero-Net

Cofnodion:

Dechreuoodd yr eitem am 15.33.

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Natur, bioamrywiaeth a lleoedd lleol ar gyfer natur

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.08

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Fforddiadwyedd, Ail Gartrefi a'r Gymraeg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.43