Cyfarfodydd

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Strategaeth 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' a'r Camau Nesaf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.17

 


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Pwysau Iach, Cymru Iach 2022-2024

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2019/22

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.52

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Cynnydd ar y Cynllun Cyflawni ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.45