Cyfarfodydd

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Ymdrin â Feirysau Anadlol


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid a Phwysau'r Gaeaf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.02


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Iechyd Menywod

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.25

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 18.04 cafodd y trafodion eu hatal dros dro i ganiatáu egwyl cyn yr eitem nesaf. Cafodd y gloch ei chanu 10 munud cyn ailgynnull.


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Gweithredu Drafft ar HIV

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.58


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 - TYNNWYD YN ÔL


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Fframwaith Canlyniadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.39


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Adfer Gofal wedi’i Gynllunio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.39


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 - TYNNWYD YN ÔL


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 - TYNNWYD YN ÔL


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.51.

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.57

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Covid Hir

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.50.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.22 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Lansio’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.59

 


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Cyllid Hosbisau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.34


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.43


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.17.

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.46


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.40       

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.19 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

 


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwrnod AIDS y Byd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.00


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymru Iachach - Gohiriwyd tan 11 Ionawr 2022

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon tan 11 Ionawr 2022


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.52 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

 


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar y rhaglen ddatgarboneiddio ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.45.


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.41

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.23 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Diogelu Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer y Gaeaf 2021-22

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.07 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar COVID-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.13 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwasanaethau optometreg ar gyfer y dyfodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar COVID-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.48

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Coronafeirws

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.55


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwasanaethau sy’n helpu pobl i wella o COVID-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.22.


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Coronafeirws

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.56