Cyfarfodydd

NDM7700 Dadl Fer - effaith y newid yn yr hinsawdd ar iechyd meddwl

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl Fer

NDM7700 Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Effaith y newid yn yr hinsawdd ar iechyd meddwl.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.02

NDM7700 Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Effaith y newid yn yr hinsawdd ar iechyd meddwl.