Cyfarfodydd

Goruchwylio Archwilio Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/11/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth: Trafod y sesiwn

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.


Cyfarfod: 24/11/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Nicola Evans, Pennaeth Cyllid Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-21 P1 - Llythyr gan Archwilio Cymru: Diweddariadau ar yr adolygiad Teithio a Chynhaliaeth a’r Cynllun Strategol Pum Mlynedd – 1 Tachwedd 2021

FIN(6)-11-21 P2 – Amcangyfrif Ategol Drafft 2021-22

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru; a Nicola Evans, Pennaeth Cyllid, Archwilio Cymru ar yr adolygiad teithio a chynhaliaeth.


Cyfarfod: 13/10/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Goruchwylio Archwilio Cymru - Gwasanaethau Archwilio Allanol Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol, Archwilio Cymru

Laurie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Busnes, Archwilio Cymru

 

Papurau ategol:

FIN(6)-07-21 P4 - Gwasanaethau Archwilio Allanol ar gyfer Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru: dull o gynnal gwaith caffael

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o ar gyfer caffael archwilwyr allanol Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 29/09/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

Papurau ategol:

FIN(6)-05-21 P4 - Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod yr eitem hon mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 15/09/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Archwilio Cymru - Briff rhagarweiniol

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol

Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio 

Anne-Louise Clark, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid

 

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P1 – Archwilio Cymru: Sleidiau’r cyflwyniad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor ei friffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a swyddogion Archwilio Cymru.