Cyfarfodydd

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/05/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofynnwyd y 6 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 29/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

Gofynnwyd y 7 cwestiwn.


Cyfarfod: 01/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Gofynnwyd y 3 chwestiwn.


Cyfarfod: 25/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 07/12/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

Gofynnwyd y 4 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1 a 2 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd.


Cyfarfod: 09/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

Gofynnwyd bob cwestiwn.

 


Cyfarfod: 05/10/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

Gofynnwyd y cwestiwn.

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

Gofynnwyd y 2 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

Gofynnwyd y 5 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1 a 3 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd.


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gofynnwyd y 3 cwestiwn.


Cyfarfod: 16/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.56

Gofynnwyd y 5 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gofynnwyd y 2 gwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 3 yn ôl.

 


Cyfarfod: 12/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

Gofynnwyd y cwestiwn.


Cyfarfod: 24/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

Gofynnwyd y 2 gwestiwn.

 


Cyfarfod: 20/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3 a 4. Tynnwyd cwestiwn 2 yn ôl.

 


Cyfarfod: 30/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn.