Cyfarfodydd

Trefn Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Effaith gweithredu diwydiannol arfaethedig.

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes effaith gweithredu diwydiannol a gyhoeddwyd ar gyfer 15 Mawrth a chytunodd fel a ganlyn:

·         i aildrefnu cyfarfodydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, a'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i fore dydd Mawrth 14 Mawrth;

·         i ddiwygio amserlenni Busnes y Llywodraeth a Busnes y Senedd a amlinellir uchod, gyda'r effaith na fydd Cyfarfod Llawn yn cael ei drefnu ar gyfer dydd Mercher 15 Mawrth;

·         ddiwygio'r terfynau amser ar gyfer cyflwyno Cwestiynau Llafar a Chwestiynau Amserol i'w hateb ar 14 Mawrth i ddydd Mawrth 7 Mawrth; a

·         diwygio'r terfynau amser ar gyfer cyflwyno Cwestiynau Llafar a chynigion i’w trafod ar 22 Mawrth i ddydd Mawrth 14 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 22/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 27/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 21/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 03/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Trefn Busnes

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 27/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau - Trafod ymateb y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Amserlen pwyllgorau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 20/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen y Senedd

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 130

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd grwpiau’r pleidiau ar gyfer gweddill tymor yr haf, a chytunwyd ar ddyddiadau toriad hanner tymor y Sulgwyn a thoriad yr haf 2021 a dyddiadau dros dro ar gyfer toriadau tan fis Chwefror 2022.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen y Cwestiynau Llafar i’r Gweinidogion, a chytunodd ar amserlen y Cwestiynau Llafar i Gomisiwn y Senedd.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes hefyd y cytunir ar amserlen y pwyllgorau ar ôl cadarnhau strwythur pwyllgorau newydd.

 

 


Cyfarfod: 20/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y Defnydd o Amser y Senedd yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 133

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu un neu ddwy awr o ddadleuon y gwrthbleidiau bob wythnos, ac y caiff yr amser ei ddyrannu mewn blociau o awr mewn cymhareb o 16:13 i grwpiau’r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru yn y drefn honno.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol hefyd:

 

·         parhau â'r arfer a fabwysiadwyd yn y Bumed Senedd ar gyfer amserlennu Dadleuon Aelodau hyd at bob yn ail wythnos;

·         parhau â'r arfer a fabwysiadwyd yn y Bumed Senedd ar gyfer amserlennu Cynigion Deddfwriaethol Aelodau o leiaf unwaith bob hanner tymor;

·         dyrannu 20 munud o Fusnes y Senedd bob wythnos ar gyfer Cwestiynau Amserol;

·         dyrannu 5 munud o Fusnes y Senedd bob wythnos ar gyfer Datganiadau 90 Eiliad;

·         cynnal Dadl Fer fel yr eitem olaf o fusnes bob dydd Mercher ac i ddyrannu 30 munud iddi; ac

·         y dylai dadleuon gwrthbleidiau, pwyllgorau a'r Aelodau gael eu hamserlennu ar gyfer cyfnod o awr yr un fel arfer, gan fod y Senedd bellach yn cyfarfod ar ffurf hybrid eto.

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor ei bod yn bwriadu cynnal balot ar gyfer Bil Aelod yn ystod yr hanner tymor nesaf.

 

Cynigiodd y Llywydd 'ddadl fawreddog' i'w chynnal unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, ac yng ngoleuni cefnogaeth y Pwyllgor, gofynnodd i swyddogion lunio cynigion. Gofynnodd y Llywydd hefyd i'r Rheolwyr Busnes drafod syniadau am eitemau newydd o fusnes y Senedd gyda'u grwpiau.

 

 


Cyfarfod: 20/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Trefn Busnes