Cyfarfodydd

Rheolau Sefydlog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Cynnig i addasu Rheolau Sefydlog - Newidiadau amrywiol

NDM8241 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, 'Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Newidiadau amrywiol', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Mawrth 2023.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 6 yn Gymraeg, a Rheolau Sefydlog 8, 9, 26, 26A, 26B, 26C yn y ddwy Iaith, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.11

NDM8241 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, 'Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Newidiadau amrywiol', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Mawrth 2023.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 6 yn Gymraeg, a Rheolau Sefydlog 8, 9, 26, 26A, 26B, 26C yn y ddwy Iaith, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 29/03/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog - Pleidleisio drwy ddirprwy

NDM8240 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, 'Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Pleidleisio Drwy Ddirprwy', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Mawrth 2023.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 12, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM8240 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, 'Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Pleidleisio Drwy Ddirprwy', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Mawrth 2023.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 12, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

12

48

Oherwydd y cafodd y Cynnig ei gefnogi gan ddau draean o’r Aelodau pleidleisio, cytunwyd ar y Cynnig.


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Trafod yr adroddiad drafft ar ddiwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau amrywiol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 6

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar ei adroddiad ar nifer o newidiadau amrywiol i’r Rheolau Sefydlog, ac i gyflwyno cynnig ar gyfer dadl yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 29 Mawrth. 

 

 

 


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Trafod yr adroddiad drafft ar ddiwygio Rheolau Sefydlog: Pleidleisio drwy ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Trafododd a chytunodd y Pwyllgor Busnes ar ei adroddiad, a diwygiadau cysylltiedig i’r canllawiau, o’i ystyriaethau a’i gynigion ar ddarpariaethau pleidleisio drwy ddirprwy. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno cynnig ar gyfer dadl yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 29 Mawrth. 

 

 

 


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog - Pleidleisio drwy Ddirprwy

NDM8062 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheolau Sefydlog 12.41A-H Dros Dro ar Bleidleisio Drwy Ddirprwy’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Gorffennaf 2022.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 12, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM8062 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheolau Sefydlog 12.41A-H Dros Dro ar Bleidleisio Drwy Ddirprwy’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Gorffennaf 2022.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 12, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

14

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog - Rheol Sefydlog 34 a chymryd rhan o bell yn nhrafodion y Senedd

NDM8063 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, 'Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 34 a chymryd rhan o bell yn nhrafodion y Senedd', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Gorffennaf 2022.

2. Yn cymeradwyo'r cynigion i ddiwygio Rheolau Sefydlog 6, 12 a 17, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi argymhelliad y Pwyllgor Busnes y dylai Rheol Sefydlog 34 beidio â bod yn effeithiol, fel y trefnwyd, ar 1 Awst 2022.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM8063 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, 'Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 34 a chymryd rhan o bell yn nhrafodion y Senedd', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Gorffennaf 2022.

2. Yn cymeradwyo'r cynigion i ddiwygio Rheolau Sefydlog 6, 12 a 17, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi argymhelliad y Pwyllgor Busnes y dylai Rheol Sefydlog 34 beidio â bod yn effeithiol, fel y trefnwyd, ar 1 Awst 2022.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

14

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Trafod yr adroddiad drafft ar ddiwygio Rheolau Sefydlog: Rheolau Sefydlog Dros Dro 12.41 A-H ar Bleidleisio Drwy Ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr adroddiad a chytunodd arno.

 

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Adolygiad o Reol Sefydlog 12.41 A-H ar Bleidleisio Drwy Ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y Rheolau Sefydlog dros dro (12.41A-H) ar bleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer absenoldeb rhiant a chytunodd i gynnig i'r Senedd y caiff y rhain eu hymestyn tan 1 Ebrill 2023 er mwyn galluogi adolygiad llawn o'r darpariaethau yn ddiweddarach, ar ôl i'r adolygiad presennol o Reol Sefydlog 34 a chyfranogi o bell ddod i ben.

 

 


Cyfarfod: 26/05/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Adolygiad o Reol Sefydlog 34 a ffyrdd o weithio yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28

Cyfarfod: 03/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 03/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Adolygiad o Reol Sefydlog 34 a chyfrannu at drafodion y Senedd o bell: dull arfaethedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cylch gorchwyl a'r dull arfaethedig o gasglu tystiolaeth ar gyfer yr adolygiad, gan gynnwys y dylai ystyried statws y darpariaethau sydd wedi'u cynnwys ar hyn o bryd yn Rheol Sefydlog 34 (Gweithdrefnau Brys) a pharhau i gymryd rhan o bell yn nhrafodion y Senedd yn y tymor canolig cyn toriad yr haf. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd y dylai'r sefyllfa yn y tymor hwy o ran cyfranogiad a phleidleisio o bell, gan gynnwys ar gyfer tymhorau Seneddau’r dyfodol, gael ei hystyried ymhellach ac y dylid ymgynghori arni yn ddiweddarach yn ystod tymor y Senedd hon.

 


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cymryd rhan yn y Cyfarfod Llawn o bell ac adolygu Rheol Sefydlog 34

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai cymryd rhan a phleidleisio o bell yn y Cyfarfod Llawn barhau ar ôl toriad y Pasg a chynhaliodd drafodaeth gychwynnol am y sefyllfa yn y tymor hwy. Cytunodd y Pwyllgor y dylai’r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno cynigion manwl pellach yn gynnar yn nhymor yr haf ar gyfer cynnal adolygiad llawn o Reol Sefydlog 34 (Gweithdrefnau Brys) ac argaeledd cymryd rhan o bell a hybrid ym musnes y Senedd yn y dyfodol.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes hefyd fod angen adolygiad o Reol Sefydlog 12.41AH (Pleidleisio drwy Ddirprwy) cyn toriad yr haf hefyd.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a chytunodd i wahodd y Pwyllgor hwnnw i ystyried y pwyntiau a godwyd mewn perthynas â Rheolau Sefydlog 2.6 a 2.7 (Datganiadau o Fuddiant y gellir eu Cofrestru) fel rhan o'i adolygiad arfaethedig o gofrestru buddiannau.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cynnig i ddiwygio Rheola Sefydlog 23.4 sy'n ymwneud â'r trothwy llofnodion ar gyfer deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43
 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar Adroddiad drafft y Pwyllgor Busnes ar y newid y gofynnwyd amdano gan y Pwyllgor Deisebau, ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog i'w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 15 Rhagfyr 2021.

 

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Trothwy llofnodion ar gyfer deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 49

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i godi'r trothwy ar gyfer deisebau, ac y dylai adroddiad yn nodi'r newid sydd ei angen gael ei ddarparu mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

Gofynnodd y Pwyllgor Busnes hefyd i'r Pwyllgor Deisebau fonitro effaith trothwy newydd ar nifer y deisebau a dderbynnir ac a ystyrir, gan nodi na ddylai capasiti fod yn rhwystr i ddeisebau gael eu hystyried.

 

 


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 17/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

NDM7826 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Tachwedd 2021.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 22, fel y nodir yn Atodiad A adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.26

NDM7826 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Tachwedd 2021.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 22, fel y nodir yn Atodiad A adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56
 • Cyfyngedig 57

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr adroddiad drafft, ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog, i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 17 Tachwedd 2021.

 

 


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes y cais i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i ganiatáu dirprwyon yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, ac eithrio wrth ystyried cwynion. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddiwygio Rheol Sefydlog 22 fel rhan o'i adolygiad o'r Rheolau Sefydlog.

 

 


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y Rheolau Sefydlog