Cyfarfodydd

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol - Y Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

 


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 22/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 27/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes drafodaeth bellach am y mater o gyfranogi o bell mewn trafodion, yn benodol a ddylid nodi bod gan Aelodau hawl i gyfranogi o bell a'r disgwyliadau mewn perthynas â phresenoldeb Gweinidogion mewn pwyllgorau. Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at y materion hyn wrth gytuno ar y cynigion terfynol yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 21/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 03/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 74

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

 


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Yn dilyn trafodaeth o fewn grŵp Plaid Cymru, gofynnodd Sian Gwenllian i'r Pwyllgor Busnes ddychwelyd at y mater o Aelodau'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol adael y Cyfarfod Llawn yn gynnar ar 18 Mai, y cytunwyd arno yn y cyfarfod blaenorol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drafod ymhellach yr egwyddor o ganiatáu i aelodau pwyllgorau adael y Cyfarfod Llawn yn gynnar er mwyn teithio ar gyfer busnes y pwyllgor yn ei gyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

 


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 92

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 104

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 107

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 110

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 113

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 116

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 119

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

 


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 122

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 125

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

 


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 128

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 131

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

 


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 134

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 137

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 140

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 143

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 146

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 149

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 152

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 155

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 158
 • Cyfyngedig 159

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfodydd blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 162

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 165

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 168

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 171

Cofnodion:

Cytunwyd ar y Cofnodion i'w cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 174

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.