Cyfarfodydd

Datganiad gan y Prif Weinidog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Rhaglen Lywodraethu - Diweddariad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig Yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.45

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Cysylltiadau Rhynglywodraethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.55

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am15.36 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 14/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Cynllun Rheoli’r Coronafeirws

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.53 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Diwygio ein Hundeb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

 


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Lywodraethu

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06


Cyfarfod: 19/05/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adolygiad o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.40 

Am 14.55, cafodd y cyfarfod ei atal dros dro am 13 munud gan y Llywydd oherwydd anawsterau technegol.


Cyfarfod: 19/05/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Penodiadau i'r Cabinet

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.32 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 14.32 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.