Cyfarfodydd

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, John Griffiths, David Rees a Simon Thomas.  Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon. 


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, John Griffiths a Rhodri Glyn Thomas.  Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.


Cyfarfod: 27/01/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, John Griffiths a Lynne Neagle.  Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.


Cyfarfod: 21/01/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, Suzy Davies (ar gyfer sesiwn y prynhawn) a John Griffiths. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.


Cyfarfod: 13/01/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Estynnodd y Cadeirydd groeso i'r Aelodau i'r cyfarfod, a diolchodd i David Rees am weithredu fel Cadeirydd dros dro.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies a John Griffiths.  Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan. 


Cyfarfod: 02/12/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones a John Griffiths. Nid oedd Aelodau’n dirprwyo ar eu rhan.

 


Cyfarfod: 26/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, John Griffiths, Suzy Davies a Rhodri Glyn Thomas.  Roedd Janet Finch-Saunders yn dirprwyo ar ran Suzy Davies.

 

Nododd y Cadeirydd y newidiadau diweddar i aelodaeth y Pwyllgor. Diolchodd i Bethan Jenkins am ei gwaith yn ystod ei hamser fel aelod o'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 18/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, John Griffiths a Bethan Jenkins.  Roedd Sandy Mewies yn dirprwyo ar ran Ann Jones.


Cyfarfod: 12/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, Bethan Jenkins ac Aled Roberts.  Dirprwyodd Jeff Cuthbert ar ran Ann Jones a dirprwyodd Eluned Parrott ar ran Aled Roberts.


Cyfarfod: 04/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor. Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, John Griffiths a Bethan Jenkins, ac nid oedd neb yn dirprwyo ar eu rhan.

 


Cyfarfod: 22/10/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, Bethan Jenkins, Aled Roberts, Lynne Neagle a Suzy Davies.  Nid oedd neb yn dirprwyo ar eu rhan.


Cyfarfod: 14/10/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones a Bethan Jenkins.


Cyfarfod: 30/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, John Griffiths a Lynne Neagle. Roedd Sandy Mewies yn dirprwyo ar ran Ann Jones.

 


Cyfarfod: 24/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Estynnodd y Cadeirydd groeso i aelodau’r Pwyllgor. Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones a John Griffiths, ac nid oedd unrhyw ddirprwyon.

Datganodd Simon Thomas fuddiant perthnasol gan fod ei blentyn yn ddisgybl yn ardal ERW. Datganodd Aled Roberts fuddiant perthnasol gan fod ei blentyn yn ddisgybl yn ardal GwE. Datganodd Keith Davies fuddiant perthnasol gan ei fod ar fwrdd llywodraethwyr un o’r ysgolion yn ardal ERW. Datganodd David Rees fuddiant perthnasol gan fod ei wyrion yn ddisgyblion yn ardal ERW. 

 

 


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths a David Rees. Nid oedd Aelodau’n dirprwyo ar eu rhan.

 


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC a Jocelyn Davies. Dirprwyodd John Griffiths AC ar ran Gwenda Thomas AC, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, Suzy Davies, John Griffiths, Bethan Jenkins a Lynne Neagle.  Dirprwyodd Mike Hedges ar ran Lynne Neagle.


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, John Griffiths a Bethan Jenkins; nid oedd dirprwyon yno ar eu rhan.  

 


Cyfarfod: 24/06/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths a Lynne Neagle. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 


Cyfarfod: 10/06/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins, John Griffiths a Lynne Neagle.


Cyfarfod: 04/06/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies, John Griffiths, Lynne Neagle ac Aled Roberts.  Roedd Janet Haworth yn dirprwyo ar ran Suzy Davies a Mike Hedges ar ran Lynne Neagle.


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, John Griffiths a Lynne Neagle. Dirprwyodd Jeff Cuthbert ar ran Lynne Neagle.

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, John Griffiths a Lynne Neagle.  Nid oedd neb yn dirprwyo ar eu rhan.


Cyfarfod: 30/04/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, John Griffiths a Lynne Neagle. Roedd Paul Davies, Joyce Watson a Jeff Cuthbert yn dirprwyo ar eu rhan, yn y drefn honno.

 


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, John Griffiths a David Rees.  


Cyfarfod: 18/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns a John Griffiths.  Roedd Paul Davies yn dirprwyo ar ran Angela Burns.


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunwyd ar y cynnig.


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, John Griffiths a Simon Thomas. Dirprwyodd Paul Davies ar ran Angela Burns.

 

Datganodd Aled Roberts ei fod yn Llywodraethwr Ysgol.  


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns a John Griffiths.


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies, Bethan Jenkins, John Griffiths a David Rees.  Roedd Paul Davies yn dirprwyo ar ran Suzy Davies.

 


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer gweddill y cyfarfod:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies a John Griffiths.  Roedd Paul Davies yn dirprwyo ar ran Suzy Davies.


Cyfarfod: 28/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths, ond nid oedd neb yn dirprwyo ar ei ran.


Cyfarfod: 22/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees, Lynne Neagle a Bethan Jenkins.  Nid oedd dirprwyon ar eu rhan.


Cyfarfod: 14/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na datganiadau.


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, nid oedd unrhyw un yn dirprwyo ar ei ran.


Cyfarfod: 03/12/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies; nid oedd unrhyw un yn dirprwy ar ei ran.


Cyfarfod: 19/11/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 13/11/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies. Roedd Joyce Watson yn dirprwyo ar ei ran.

 


Cyfarfod: 05/11/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle, roedd Joyce Watson yn dirprwyo ar ei rhan.


Cyfarfod: 23/10/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins a Suzy Davies.  Ar gyfer sesiwn y prynhawn, croesawodd y Cadeirydd Andrew RT Davies, a oedd yn dirprwyo ar ran Paul Davies.


Cyfarfod: 09/10/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a Mohammad Asghar, a oedd yn dirprwyo.


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC a Simon Thomas AC, dirprwyodd Lindsey Whittle.


Cyfarfod: 25/09/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns a Rebecca Evans.  Nododd y Cadeirydd y byddai Paul Davies yn dirprwyo ar ran Angela Burns hyd nes y clywir yn wahanol.  Dirprwyodd John Griffiths ar ran Rebecca Evans.

 

Nododd y Cadeirydd na fydd Bethan Jenkins, gan mai hi yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru), yn mynychu unrhyw sesiynau Pwyllgor sy'n ymwneud â'r Bil.  Ni fydd dirprwy ar ei rhan yng Nghyfnod 1.


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd yn yr oriel gyhoeddus i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns; nid oedd neb yn dirprwyo ar ei rhan.


Cyfarfod: 09/07/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns; nid oedd neb yn dirprwyo ar ei rhan.

 

Diolchodd y Cadeirydd i Rebecca Evans am ei gwaith caled yn ystod ei hamser fel aelod o'r Pwyllgor.   


Cyfarfod: 25/06/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns a Lynne Neagle; nid oedd unrhyw un yn dirprwyo ar eu rhan.

 

 


Cyfarfod: 19/06/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Aelodau'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, Bethan Jenkins a Suzy Davies.  Nid oedd dirprwyon yno ar eu rhan.


Cyfarfod: 11/06/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns a Lynne Neagle; nid oedd dirprwy yno ar eu rhan.


Cyfarfod: 05/06/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC.

 

 


Cyfarfod: 07/05/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Etholwyd David Rees yn Gadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones ac Angela Burns.


Cyfarfod: 02/04/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins AC.


Cyfarfod: 27/03/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 19/03/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 13/03/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Pwyllgor.  Ni chafwyd dim ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 05/03/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins, Suzy Davies a Keith Davies. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 12/02/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle; nid oedd dirprwy yno ar ei rhan.


Cyfarfod: 06/02/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas ac Angela Burns; nid oedd dirprwyon yn bresennol. 


Cyfarfod: 29/01/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor i'r cyfarfod.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 23/01/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas, Angela Burns a Lynne Neagle.


Cyfarfod: 20/11/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle; nid oedd dirprwy yno ar ei rhan.


Cyfarfod: 14/11/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas a Rebecca Evans.


Cyfarfod: 06/11/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies; nid oedd dirprwy yno ar ei rhan.


Cyfarfod: 24/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 16/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 10/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r y cyhoedd. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns; nid oedd dirprwy yn bresennol.


Cyfarfod: 02/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, aelodau’r cyhoedd a’r Gweinidog a’i swyddogion i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees; nid oedd dirprwy yn bresennol.


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, aelodau'r cyhoedd a'r Gweinidog a'i swyddogion i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns; nid oedd dirprwy yn bresennol.


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, y cyhoedd a’r Gweinidog a’i swyddogion i’r cyfarfod. Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC. Nid oedd dim dirprwyon yn bresennol.


Cyfarfod: 03/07/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Nid oedd dim ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC a Suzy Davies AC. Nid oedd dirprwyon. Roedd Jocelyn Davies yn bresennol yn y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.49.


Cyfarfod: 13/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 15/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 09/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns. Nid oedd dim dirprwyon yn bresennol.


Cyfarfod: 01/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Ar 25 Ebrill 2013, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod hwn.

Cofnodion:

1.1 .1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Nid oedd dirprwyon.


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones. Etholwyd Lynne Neagle yn Gadeirydd dros dro yn ei habsenoldeb. Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Suzy Davies. Nid oedd dirprwy yn bresennol.


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Croesawodd y Cadeirydd hefyd aelodau newydd y Pwyllgor a diolchodd i’r cyn Gadeirydd, Christine Chapman AM, am ei gwaith ar y Pwyllgor.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies. Nid oedd dim dirprwyon.


Cyfarfod: 17/04/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.   Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd dim ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 21/03/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Ymddiheuriadau a chyhoeddiadau


Cyfarfod: 13/03/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 27/02/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau ac nid oedd dim dirprwyon yn bresennol.

 


Cyfarfod: 21/02/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns a Julie Morgan. Nid oedd dim dirprwyon yn bresennol.


Cyfarfod: 06/02/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns. Nid oedd unrhyw ddirprwyon yn bresennol.


Cyfarfod: 31/01/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon yn bresennol.


Cyfarfod: 23/01/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Anfonodd y tystion o Estyn a SNAP Cymru eu ymddiheuriadau a gohiriwyd eu sesiynau tystiolaeth nhw oherwydd y tywydd gwael.

 


Cyfarfod: 17/01/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.


Cyfarfod: 09/01/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle a Suzy Davies. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 28/11/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

1.2 Croesawodd y Cadeirydd y Gweinidog Addysg a Sgiliau a’i swyddogion i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 22/11/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 14/11/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd y Gweiniodg Addysg a Sgiliau a’i swyddogion i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 08/11/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 24/10/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 10/10/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies.


Cyfarfod: 04/10/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Jocelyn Davies.


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Christine Chapman.


Cyfarfod: 27/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, Jocelyn Davies a Lynne Neagle.


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas, Suzy Davies a Julie Morgan. Roedd David Rees yn dirprwyo ar ran Julie Morgan.


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas a Suzy Davies.


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas a Keith Davies. Roedd Rebecca Evans yn dirprwyo ar ran Keith Davies.


Cyfarfod: 31/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 17/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Aled Roberts.

 


Cyfarfod: 29/03/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth Lynne Neagle a Keith Davies.


Cyfarfod: 22/02/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 09/02/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 09/02/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, Jenny Rathbone ac Aled Roberts. Roedd Mark Drakeford ac Eluned Parrott yn dirprwyo.


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 12/01/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth Angela Burns, Simon Thomas a Keith Davies. Roedd Mark Drakeford yn dirprwyo ar ran Keith Davies.


Cyfarfod: 07/12/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns.


Cyfarfod: 01/12/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 23/11/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 13/10/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns, Keith Davies a Lynne Neagle. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 05/10/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 21/09/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau. Croesawodd y Cadeirydd Aled Roberts i’w gyfarfod swyddogol cyntaf o’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc.