Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan Bethan Jenkins AC

CELG(4)-23-13 – Papur 10

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Dadl ar ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i Uwch-gynghrair Cymru

 

NDM5155 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Uwch Gynghrair Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Tachwedd 2012.

 

Nodwch: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Ionawr 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.04

NDM5155 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Uwch Gynghrair Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Tachwedd 2012.

 

Nodwch: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Ionawr 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 18/10/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ystyried y materion allweddol - Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Pêl-droed Cymru

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Bu’r Aelodau’n trafod y papurau materion allweddol.


Cyfarfod: 05/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 CELG(4) -17-12 - Papur 4 - Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer yr ymchwiliad ynghylch pêl-droed

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 CELG(4)-17-12 - Papur 3 - Tystiolaeth gan ITV Cymru ar gyfer yr ymchwiliad ynghylch pêl-droed

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papur 1 - Cyflwyniad gan BBC Cymru i'r ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Rhagor o wybodaeth gan Glwb Pêl-droed Dinas Bangor – Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

Llywodraeth Cymru

CELG(4)-15-12 – Papur 1

 

Huw Lewis, Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

Jon Beynon, Y Gangen Polisi Chwaraeon

Dr Huw Jones, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Jon Beynon o’r Gangen Polisi Chwaraeon a Dr Huw Jones o Chwaraeon Cymru i’r cyfarfod. Holodd yr Aelodau y tystion.


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC)

CELG(4)-15-12 – Papur 2

 

Jonathan Ford, Prif Weithredwr, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Gwyn Derfel, Ysgrifennydd, Uwch Gynghrair Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Jonathan Ford o Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Gwyn Derfel o Uwch Gynghrair Cymru i’r cyfarfod. Holodd yr Aelodau y tystion.


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

CELG(4)-14-12 – Papur 2

 

Peter Gomer, Cynghorydd Polisi Interim (Hamdden, Diwylliant, Twristiaeth a Threftadaeth), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

David Phenis, Rheolwr Datblygu Cymunedol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Peter Gomer a David Phenis o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i’r cyfarfod. Bu’r Aelodau’n holi’r tystion.

 

Cytunodd CLlLC i ddarparu rhagor o wybodaeth am y canlynol:

-       Caeau chwarae trydedd genhedlaeth (3G), yn enwedig y defnydd ohonynt a sut y cânt eu dosbarthu rhwng awdurdodau lleol.

-       Adroddiad gwerthuso ar y canolbwyntiau cymunedol ym Mhontllan-fraith a Bargod.


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 CELG(4)-14-12 - Papur 5 - Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 CELG(4)-14-12 - Papur 4 - Gwybodaeth ychwanegol gan C.P.D Tref Caerfyrddin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

Rondo Media

CELG(4)-14-12 – Papur 1

 

Gareth Williams, Prif Weithredwr Rondo Media

Emyr Davies, Uwch Gynhyrchydd a Cyfarwyddwr Cwmni Rondo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Gareth Williams ac Emyr Davies o Rondo Media i’r cyfarfod. Bu’r Aelodau’n holi’r tystion.


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

John LoosemoreCadeirydd annibynnol Corff Trwyddedu Clybiau Uwch Gynghrair Cymru

 

Dim Papur

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd John Loosemore, Cadeirydd Annibynnol Corff Trwyddedu Clybiau Uwch Gynghrair Cymru, i’r cyfarfod. Holodd yr Aelodau’r tyst.


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

C.P.D Tref Caerfyrddin

CELG(4)-12-12 – Papur 2
Gareth O Jones, Cadeirydd

 

Clwb Pêl-droed Dinas Bangor
Dim papur
Gwynfor Jones, Ysgrifennydd y Clwb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Gareth O Jones, Cadeirydd Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin, a Gwynfor Jones, Ysgrifennydd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, i’r cyfarfod. Holodd yr Aelodau’r tystion.

 

Cytunwyd y byddai’r cwestiynau nas gofynnwyd yn cael eu hanfon at y tystion i’w hateb yn ysgrifenedig.


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth (drwy gynhadledd fideo)

CELG(4)-12-12 – Papur 1

 

Mel Thomas, Ystadegydd pêl-droed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Mel Thomas, Ystadegydd Pêl-droed, i’r cyfarfod. Holodd yr Aelodau’r tyst.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

CELG(4)-11-12 – Papur 3

 

Tom Morgan, cyn-chwaraewr a chyn-reolwr yn Uwch Gynghrair Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Tom Morgan, rheolwr Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth. Holodd yr Aelodau y tyst. 


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru

CELG(4)-11-12 – Papur 2

 

Neil Ward, Prif Weithredwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Neil Ward o Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru. Holodd yr Aelodau y tystion.

 

Cytunodd yr Ymddiriedolaeth Bêl-droed i ddarparu rhagor o wybodaeth am y ganran o fenywod a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sydd â chymwysterau hyfforddi.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru - sesiwn dystiolaeth

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

CELG(4)-11-12 – Papur 1

 

Jonathan Ford, Prif Weithredwr, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

John Deakin, Ysgrifennydd, Uwch Gynghrair Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Jonathan Ford a John Deakin o Gymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW). Holodd yr Aelodau y tystion.

 

Cytunodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am:

 

-       Y gefnogaeth bresennol a gaiff ei darparu gan lywodraeth ganolog a llywodraeth leol yng Nghymru i uwch gynghrair Cymru ac awgrymiadau ar gyfer cefnogaeth yn y dyfodol.

-       Y gwaith sy’n cael ei wneud o ran mynd i’r afael â hiliaeth ac ymestyn allan i gymunedau pêl-droed mwy amrywiol fel menywod, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.