Cyfarfodydd

Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.4)

3.4 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor DGCh ynghylch ‘Gwaith dilynol ar effaith COVID-19 ar chwaraeon’

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr at y Dirprwy Weinidog Diwylliant ynghylch cyllid ychwanegol Llywodraeth y DU ar gyfer diwylliant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/02/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Effaith y pandemig ar chwaraeon - trafod llythyr drafft at Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr drafft at y Dirprwy Weinidog Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch gwaith dilynol ar effaith pandemig COVID-19 ar chwaraeon, gyda diwygiadau.

 

 


Cyfarfod: 21/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Effaith COVID-19 ar chwaraeon: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ar faterion a godwyd yn ystod y sesiynau tystiolaeth.

 


Cyfarfod: 21/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: Effaith y pandemig ar chwaraeon

Steve Phillips, Undeb Rygbi Cymru

Jonathan Ford, Cymdeithas Bêl-droed Cymru;

Marcus Kingwell, EMD UK

 

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau effaith pandemig COVID-19 ar sefydliadau a chyfranogwyr chwaraeon.

 


Cyfarfod: 21/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Effaith y pandemig ar chwaraeon

Brian Davies, Chwaraeon Cymru

Victoria Ward, Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau effaith pandemig COVID-19 ar sefydliadau a chyfranogwyr chwaraeon.

 


Cyfarfod: 14/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cymorth i’r diwydiannau creadigol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cronfa grantiau gweithwyr llawrydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/12/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Gwladol dros Ddigidol a Diwylliant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/12/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 10/12/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

COVID-19: Effaith y pandemig ar y celfyddydau - trafod y sesiwn drafodaeth â rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y crynodeb o’r sesiwn rhanddeiliaid â gweithwyr llawrydd o'r diwydiannau creadigol.

 


Cyfarfod: 03/12/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: impact of the outbreak on live music

Paul Carr, Prifysgol De Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau gyflwyniad ar effaith y pandemig ar gerddoriaeth fyw.

 


Cyfarfod: 19/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

COVID-19: impact of the outbreak on live music

John Rostron

Neal Thompson, Focus Wales

Andy Warnock, Undeb y Cerddorion

Spike Griffiths, Prosiect Forté

 

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau dystiolaeth ar effaith y pandemig ar gerddoriaeth fyw yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 19/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: impact of the outbreak on the Welsh language - discussion of draft short report

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad byr drafft.

 


Cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad byr ar Effaith COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad byr ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y diwydiannau creadigol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cymorth ar gyfer y cyfyngau newyddion

Rachel Howells

Emma Meese, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Karen Wahl-Jorgensen, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Ifan Morgan Jones, Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor

Nick Powell, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau gyflwyniadau gan y tystion a thrafod cefnogaeth ar gyfer y cyfryngau newyddion.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

COVID-19: effaith y pandemig ar y sector celfyddydau - sesiwn i drafod tystiolaeth gan randdeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i ohirio'r eitem hon ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynglŷn â chymorth i ddiwylliant, treftadaeth a newyddiaduraeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: effaith y pandemig ar gerddoriaeth fyw

Guto Brychan, Clwb Ifor Bach

Samantha Dabb, Le Pub

Dilwyn Llwyd, Neuadd Ogwen

Gary Lulham, Sin City

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr aelodau effaith y cyfyngiadau symud gyda thystion.

 


Cyfarfod: 15/10/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Gweithdy Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y celfyddydau.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/10/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith y pandemig ar y Gymraeg

Eluned Morgan AS, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Gymraeg

Jeremy Evas, Pennaeth Prosiect 2050

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau effaith y pandemig COVID-19 ar y Gymraeg.

 


Cyfarfod: 01/10/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

COVID-19: Tystiolaeth ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr aelodau effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg gydag Aled Roberts a Dyfan Sion.

 


Cyfarfod: 24/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Iaith a Chyfathrebu: Effaith yr achosion o COVID-19 ar Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: Tystiolaeth ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg

Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Merched y Wawr

Bethan Roberts, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith

Caryl Haf, Is-gadeirydd,  Clwb Ffermwyr Ifanc

 

 


Cyfarfod: 24/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg

Sian Lewis, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru

Betsan Moses, Prif Weithredwr, yr Eisteddfod Genedlaethol

Helgard Krause, Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru

Lowri Jones, Cadeirydd, Mentrau Iaith Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gofynnodd yr aelodau gwestiynau ar effaith yr achosion o COVID-19 ar hyrwyddo'r Gymraeg. Cytunodd aelodau i ysgrifennu at y tystion gyda rhagor o gwestiynau.

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynglŷn â chyllid ar gyfer y sector diwylliannol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â Reach plc ynglŷn â’r ad-drefnu arfaethedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â’r Adran Materion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad byr ar effaith COVID-19 ar chwaraeon

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Chwaraeon Cymru: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Gronfa Gwydnwch Chwaraeon.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar effaith COVID-19 ar y celfyddydau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol

Martin Shipton a Pamela Morton, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

 

 

Cofnodion:

Trafododd yr aelodau gynlluniau ad-drefnu arfaethedig Reach plc ac effaith yr achosion o COVID-19 gyda Martin Shipton a Pamela Morton.

 

 


Cyfarfod: 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i effaith yr achosion o COVID-19 ar dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Awgrymodd yr aelodau welliannau a dewis cytuno ar y drafft terfynol trwy ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i gyhoeddi adroddiad byr ar effaith yr achosion o COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol. Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at Reach plc ar y diswyddiadau a'r ad-drefnu arfaethedig yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol

Alan Edmunds a Paul Rowland, Reach PLC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr aelodau gynlluniau ad-drefnu arfaethedig Reach plc ac effaith yr achosion o COVID-19 gyda Paul Rowland ac Alan Edmunds.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Tystiolaeth o effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol

Stephen Cushion, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Emma Meese, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Ifan Morgan Jones, Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau gyflwyniadau gan Ifan Morgan Jones, Emma Meese a Stephen Cushion cyn holi’r tystion.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Tystiolaeth o effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol

Gavin Thompson, Newsquest

Steve Johnson - Prifysgol De Cymru

Phil Henfrey, ITV Cymru Wales

Andrew Dagnell, ITV News

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Holodd yr Aelodau Steve Johnson, Gavin Thompson, Phil Henfrey ac Andrew Dagnell.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i effaith COVID-19 ar y celfyddydau creadigol: trafod adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ddiweddaru'r adroddiad drafft i adlewyrchu'r cyhoeddiad diweddar am gyllid ychwanegol ar gyfer y sector.

 


Cyfarfod: 09/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynglŷn â chyfryngau lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 09/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith argyfwng COVID-19 ar y sector treftadaeth, amgueddfeydd ac archifau

David Anderson, Amgueddfa Cymru

Pedr ap Llwyd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Justin Albert, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru

Andrew White, Cyfarwyddwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau ynghylch effaith COVID-19 i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 


Cyfarfod: 25/06/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith argyfwng COVID 19 ar ddarlledu yn y sector cyhoeddus

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru Wales

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd yr Aelodau y tystion a ganlyn am effaith Covid-19 ar ddarlledu yn y sector cyhoeddus yng Nghymru:

 

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

 

 

 


Cyfarfod: 25/06/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith argyfwng COVID 19 ar y diwydiannau creadigol

Sara Pepper, Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd

Gareth Williams, Cadeirydd, TAC

Pauline Burt, Cyfarwyddwr, Ffilm Cymru

Mark Davyd, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Lleoliadau Cerddoriaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Holodd yr Aelodau y tystion a ganlyn ynghylch Covid-19 a'i effaith ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru:

 

Sarah Pepper, Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd

Gareth Williams, Cadeirydd, TAC

Pauline Burt, Cyfarwyddwr, Ffilm Cymru

Mark Davyd, Prif Swyddog Gweithredol, Yr Ymddiriedolaeth Lleoliadau Cerddoriaeth

 

 


Cyfarfod: 11/06/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith Covid-19 ar Chwaraeon, Panel Dau

Jonathan Ford, Prif Weithredwr, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Gareth Davies, Cadeirydd, Undeb Rygbi Cymru

Marcus Kingwell, Prif Swyddog Gweithredol, EMD UK: Y corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer ymarfer corff grŵp

 

 

Cofnodion:

3.1     Holodd yr Aelodau y tystion a ganlyn am effaith Covid-19 ar chwaraeon yng Nghymru:

 

Jonathan Ford, Prif Weithredwr, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Gareth Davies, Cadeirydd, Undeb Rygbi Cymru

Marcus Kingwell, Prif Swyddog Gweithredol, EMD UK: Y corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer ymarfer corff grŵp

 

 


Cyfarfod: 19/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Briff gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y briff.

 

 


Cyfarfod: 19/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 19/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Rwydwaith Radio Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Rwydwaith Radio Cymunedol Cymru yn cadarnhau y bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch y materion a godwyd yn eu llythyr.

 


Cyfarfod: 19/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Celfyddydau Cymru

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd yr Aelodau Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru ynghylch COVID-19 a'i effaith ar y rhai sy'n gweithio yn y Celfyddydau yng Nghymru.

 

 


Cyfarfod: 12/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Lord Dafydd Elis-Thomas – Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a

Thwristiaeth

Jason Thomas - Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd yr Aelodau y Dirprwy Weinidog a'i swyddogion am Covid-19 a'i effaith ar feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor, ac ymateb ei adran hyd yma i'r pandemig. 

 


Cyfarfod: 12/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i'r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth a chwaraeon: cytuno ar y cylch gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ni chyrhaeddwyd yr eitem hon. Cytunodd yr Aelodau ar y cylch gorchwyl yn electronig. 

 

 


Cyfarfod: 12/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â Media Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru am y materion a godwyd yn y llythyr gan Media Wales.

 


Cyfarfod: 12/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Rwydwaith Radio Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru am y materion a godwyd yn y llythyr gan Rwydwaith Radio Cymunedol Cymru. 

 


Cyfarfod: 12/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Brîff gan BBC Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.