Cyfarfodydd

Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 16)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

NDM7627 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.23

Yn unol a Rheol Sefydlog 26.50C, gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7627 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

1

18

51

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Addysg ynghylch Memorandwm Esboniadol wedi’i ddiweddaru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Ymateb diwygiedig i argymhellion adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid - 23 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Senedd ar 23 Chwefror 2021.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1: Yr Argyfwng Hinsawdd a’r Argyfwng Ecolegol
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

2: Sgiliau Achub Bywyd a Chymorth Cyntaf
1, 3

3: Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
2, 4, 41, 6, 8, 9, 10, 42, 20, 21, 22, 40

4: Hanes ac amrywiaeth Cymru
43, 44, 46, 47, 48

5: Y Gymraeg a’r Saesneg
34, 45, 35, 36, 37, 39, 49, 50, 38

6: Mân welliannau a gwelliannau technegol
30, 32, 33

7: Gweithredu a chyngor
5, 7, 12 (tynnwyd gwelliant 11 yn ôl)

8: Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
13, 23, 14, 24, 25, 26, 15, 27, 16, 28, 29, 17, 18, 19

9: Confensiynau’r Cenhedloedd Unedig
31

Dogfennau Ategol
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (fel y'i diwygiwyd yng Nghyfnod 2)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o welliannau wedi'u didoli
Grwpio gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Senedd ar 23 Chwefror 2021.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.57 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 17.00.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

3

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Tynnwyd gwelliant 1 yn ôl.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

31

53

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

2

47

54

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Ni chynigiwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

29

54

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

1

53

Derbyniwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

2

33

54

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

9

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

3

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

3

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

9

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

3

3

48

54

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

3

3

48

54

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

4

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

2

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

3

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

2

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

4

4

54

Derbyniwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

4

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

5

53

Derbyniwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

3

1

54

Derbyniwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

2

33

54

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

7

0

53

Derbyniwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Ni chynigiwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

2

33

54

Gwrthodwyd gwelliant 50.

Ni chynigiwyd gwelliant 38.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg: Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

CLA(5)-07-21 – Papur 43 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 23 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 44 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 23 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg

 


Cyfarfod: 25/02/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

NDM7591 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol: 

a) Adrannau 2 - 8;

b) Adran 1;

c) Adrannau 10 -18;

d) Adran 9;

e) Adrannau 20 - 25;

f) Adran 19;

g) Adrannau 27 - 30;

h) Atodlen 1;

i) Adrannau 31 - 36;

j) Adran 26;

k) Adrannau 38 - 48;

l) Adran 37;

m) Adrannau 50 - 55;

n) Adran 49;

o) Adrannau 56 - 57;

p) Adrannau 59 - 61;

q) Adran 58;

r) Adrannau 62 - 71;

s) Atodlen 2;

t) Adrannau 72 - 83;

u) Teitl hir.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.05

NDM7591 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol: 

a) Adrannau 2 - 8;

b) Adran 1;

c) Adrannau 10 -18;

d) Adran 9;

e) Adrannau 20 - 25;

f) Adran 19;

g) Adrannau 27 - 30;

h) Atodlen 1;

i) Adrannau 31 - 36;

j) Adran 26;

k) Adrannau 38 - 48;

l) Adran 37;

m) Adrannau 50 - 55;

n) Adran 49;

o) Adrannau 56 - 57;

p) Adrannau 59 - 61;

q) Adran 58;

r) Adrannau 62 - 71;

s) Atodlen 2;

t) Adrannau 72 - 83;

u) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 29/01/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr – Cwricwlwm ac Asesu – Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen we’r Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 14 Ionawr 2021, o dan Reol Sefydlog 26.21, y byddai’r drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adrannau 2 – 8; Adran 1; Adrannau 10 – 18; Adran 9; Adran 20 – 27; Adran 19; Adrannau 29 – 32; Atodlen 1; Adrannau 33 – 38; Adran 28; Adrannau 40 – 50; Adran 39; Adran 52 – 57; Adran 51; Adrannau 58 – 59; Adrannau 61 – 63; Adran 60; Adrannau 64 – 69; Atodlen 2; Adrannau 70 – 80; Teitl hir.

 

Papur 1 – Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Papur 2 – Grwpio Gwelliannau

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 41 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 41.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 50 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Gwelliant 51 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Gwelliant 42 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 43 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 52 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 53 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Gwelliant 54 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 44 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 55 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Gwelliant 56 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 58 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 59 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 59.

 

Gwelliant 60 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 60.

 

Gwelliant 45 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Gwelliant 61 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 61.

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 85 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Gwelliant 86 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 86.

 

Gwelliant 15 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 87 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 87.

 

Gwelliant 88 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 88.

 

Gwelliant 16 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 17 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 17.

 

Ni chafodd gwelliant 89 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 62 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 63 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 63.

 

Gwelliant 64 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gwelliant 65 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 65.

 

Gwelliant 66 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 66.

 

Gwelliant 67 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Gwelliant 68 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 68.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 69 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Gwelliant 18 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 19 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 20 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 20.

 

Ni chafodd gwelliant 70 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 71 (Suzy Davies AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chafodd gwelliant 72 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 73 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 73.

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 22 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 74 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 74.

 

Gwelliant 75 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 75.

 

Ni chafodd gwelliant 76 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

Gwelliant 46 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Gwelliant 77 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 77.

 

Gwelliant 78 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 78.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 79 (Suzy Davies AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 26 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 28 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 31 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Siân Gwenllian

Lynne Neagle

Laura Jones

Derbyniwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 33 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Siân Gwenllian

Lynne Neagle

Laura Jones

Derbyniwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 35 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 36 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 36.

 

Gwelliant 37 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 38.

 

Gwelliant 39 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 40.

 

Gwelliant 80 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 80.

 

Gwelliant 81 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 81.

 

Gwelliant 9 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Siân Gwenllian

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

Derbyniwyd gwelliant 9.

 

Methodd gwelliant 82 (Suzy Davies AS)

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 12 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Derbyniwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 47 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 48 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Siân Gwenllian

Dawn Bowden

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 13 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Derbyniwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 49 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Siân Gwenllian

Dawn Bowden

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 83 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 83.

 

Gwelliant 84 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 84.

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 21/01/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru):

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Addysg: Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

CLA(5)-02-21 – Papur 51 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 11 Ionawr 2021

CLA(5)-02-21 – Papur 52 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 11 Ionawr 2021

CLA(5)-02-21 – Papur 53 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 11 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Addysg mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

 


Cyfarfod: 15/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg: Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – 11 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/01/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trefn Ystyried – cytundeb cyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd yn ysgrifenedig ar drefniadau ar gyfer trafodion rhithwir Cyfnod 2 a'r Drefn Ystyried ar gyfer Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 14/01/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/12/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN5 - Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - Dadl ar yr Egwyddorion Cyffredinol - 9 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 18)

Egwyddorion Cyffredinol y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

NDM7513 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Gosodwyd y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 6 Gorffennaf 2020.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gerbron y Senedd ar 4 Rhagfyr 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23 (iii), ni ddewiswyd y gwelliant a gyflwynwyd i’r cynnig.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.29

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7513 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Gosodwyd y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 6 Gorffennaf 2020.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gerbron y Senedd ar 4 Rhagfyr 2020.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23(iii), ni ddetholwyd gwelliant 1 a gyflwynwyd i’r cynnig.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

1

10

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 19)

Y Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

NDM7514 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.29

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7514 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

8

6

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Gweinidog Addysg: Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

CLA(5)-37-20 – Papur 64 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 9 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Addysg.

 


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Gweinidog Addysg ynglŷn â materion sy’n codi o gyfarfod y Pwyllgor gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 12 Tachwedd.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd a chytunodd y Pwyllgor ar holl benodau'r adroddiad.


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-35-20 – Papur 26 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) a chytunodd arno.  Nododd y Pwyllgor y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol.

 


Cyfarfod: 26/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau benodau o’r adroddiad drafft. Byddai’r adroddiad drafft yn cael ei ystyried eto mewn cyfarfod ffurfiol preifat ddydd Llun 30 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 23/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-34-30 – Papur 38 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ddrafft cyntaf ei adroddiad ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), a chytunodd i ystyried drafft diwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 19/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) oddi wrth y Mudiad Meithrin yn dilyn y cyfarfod ar 17 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Gohiriwyd yr eitem hon. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am gyfarfod ychwanegol ddydd Llun 30 Tachwedd i ystyried yr adroddiad drafft ymhellach.

 

 


Cyfarfod: 16/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-22-20 P4 – Adroddiad drafft

FIN(5)-22-20 P5 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ymgynghoriad ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Ymateb gan Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Gweinidog Addysg - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn dilyn y cyfarfod ar 21 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan Brooke, NSPCC, yr Athro Renold, Cymorth i Ferched Cymru a Stonewall Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 8 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU) yn dilyn y cyfarfod ar 24 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan yr Eglwys yng Nghymru yn dilyn y cyfarfod ar 15 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon yn dilyn y cyfarfod ar 24 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan Gomisiynydd Plant Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 8 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn y cyfarfod ar 8 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn dilyn y cyfarfod ar 24 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) yn dilyn y cyfarfod ar 24 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan NASUWT yn dilyn y cyfarfod ar 24 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan y Gwasanaeth Addysg Gatholig yn dilyn y cyfarfod ar 15 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Cyfnod 1 (cwestiynau nas cyrhaeddwyd)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): ystyried y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y prif faterion ar gyfer ei adroddiad Cyfnod 1. Trafodir adroddiad drafft yn y cyfarfodydd ar 19 Tachwedd a 26 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 21/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gymwysterau Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 18 Awst

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 12 gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg - Llywodraeth Cymru

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cwricwlwm ac Asesu - Llywodraeth Cymru

Kate Johnson, Uwch-gyfreithiwr - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn iddi egluro meysydd penodol a drafodwyd yn ystod y sesiwn ac i ofyn y cwestiynau nad oedd amser i’w trafod.

2.3. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth a ganlyn:

·         esboniad ysgrifenedig pam, ym marn Llywodraeth Cymru, y byddai’n amhriodol rhoi dyletswyddau ar bobl/cyrff perthnasol sy’n arfer swyddogaethau o dan y Bil i roi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac mai dim ond y Llywodraeth a’r Gweinidogion ddylai fod â dyletswydd o’r fath;

·         manylion y gwelliannau/gwelliant y mae’n bwriadu eu cyflwyno, os yw’r Bil yn symud ymlaen at Gyfnod 2, mewn perthynas â’r gofyniad i addysgu Saesneg cyn 7 oed a galluogi trochi yn y Gymraeg;

·         y wybodaeth ddiweddaraf am yr amcangyfrifon o ran costau’r Bil ar ôl ailddechrau a chwblhau’r gwaith perthnasol gyda rhanddeiliaid.

 

 


Cyfarfod: 21/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): cyflwyno'r dadansoddiad o dystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad gan Wavehill o'r dadansoddiad o dystiolaeth ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 11 gyda chynrychiolwyr grwpiau anghrefyddol

Dr Ruth Wareham, Rheolwr Ymgyrchoedd Addysg - Dyneiddwyr y DU

Kathy Riddick, Cydlynydd Dyneiddwyr Cymru - Dyneiddwyr y DU

Alastair Lichten, Pennaeth Addysg ac Ysgolion - y Gymdeithas Seciwlar Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ddyneiddwyr y DU a'r Gymdeithas Seciwlar Genedlaethol.


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gymwysterau Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 10 gyda Chynrychiolwyr Grwpiau Ffydd, Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru a'r Panel Ymgynghorol Cenedlaethol Addysg Grefyddol

Angela Keller, Cynghorydd Cymru - Gwasanaeth Addysg Gatholig

Elizabeth Thomas, Cyfarwyddwr Addysg Daleithiol - yr Eglwys yng Nghymru   

Paula Webber, Swyddog Gweithredol - Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol. (CYSAGau)   

Libby Jones, Cadeirydd - y Panel Ymgynghori Cenedlaethol ar Addysg Grefyddol (PYCAG)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwasanaeth Addysg Gatholig, yr Eglwys yng Nghymru, Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAGau) a'r Panel Ymgynghori Cenedlaethol ar Addysg Grefyddol (PYCAG)

2.2 Cytunodd y Gwasanaeth Addysg Gatholig i rannu â'r Pwyllgor bapur ganddo sy’n manylu ei bryderon ynghylch effaith darparu dau faes llafur o bosibl o dan ddarpariaethau CGM y Bil.


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 9 sy'n ymwneud ag addysg cydberthynas a rhywioldeb (ACRh)

Kelly Harris, Arweinydd Datblygu Busnes a Chyfranogiad – Brook  

Yr Athro Emma Renold, Athro Astudiaethau Plentyndod – Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Iestyn Wyn, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil – Stonewall Cymru

Dr Sarah Witcombe-Hayes, Uwch Ymchwilydd Polisi (Cymru) – NSPCC Cymru

Gwendolyn Sterk, Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus – Cymorth i Ferched Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brook, yr Athro EJ Renold, Stonewall Cymru, NSPCC Cymru a Chymorth i Ferched Cymru.

 


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Arolygydd Ei Mawrhydi yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 8 gyda Chomisiynwyr Statudol

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Jane Houston, Cynghorydd Polisi Addysg ar gyfer Comisiynydd Plant Cymru 

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd y Gymraeg.

 


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda’r Gweinidog Addysg a chytunwyd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 05/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwrwiclwm ac Asesu, Llywodraeth Cymru

Ceri Planchant, Cyfreithiwr, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru;

 

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-28-20 – Papur briffio

CLA(5)-28-20 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 30 Gorffennaf 2020

CLA(4)-28-20 – Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 1 Medi 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 18 Medi 2020

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

 


Cyfarfod: 01/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - digwyddiad ymgysylltu rhithwir (trwy wahoddiad yn unig)

Bydd y Pwyllgor yn cynnal trafodaethau bord gron gyda rhanddeiliaid ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Bydd pedwar grŵp yn trafod y Bil o'r safbwyntiau hyn: plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr, addysg uwch ac addysg bellach, a chyflogwyr a chyflogadwyedd.

Nid yw'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd, ond bydd nodyn o'r sesiynau'n cael ei gyhoeddi.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cyfarfu'r Pwyllgor â rhanddeiliaid i drafod y Bil.

1.2 Cyhoeddir nodyn o'r trafodaethau maes o law.


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6 gyda chynrychiolwyr undebau penaethiaid ysgolion

Eithne Hughes, Cyfarwyddwr - Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Cymru)

Laura Doel, Cyfarwyddwr – Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ASCL a NAHT.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu gyda'r cwestiynau na chawsant eu gofyn.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7 gyda chynrychiolwyr undebau athrawon

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru – Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau

Mary van den Heuvel, Uwch Swyddog Polisi Cymru - Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau ac UCAC.

3.2 Cytunodd NASUWT i ddarparu nodyn ar amserlenni realistig y maen nhw’n eu rhagweld ar gyfer gweithredu'r cwricwlwm newydd.

 


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

Sara James, Pennaeth Ymchwil Ysgolion a Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi

Andrew Hobden, Economegydd, yr Is-adran Cyngor Economaidd

 

Papurau ategol:

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

FIN(5)16-20 P1 - Llythyr at y Gweinidog Addysg gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - gwybodaeth ariannol - 22 Gorffennaf 2020 

FIN(5)16-20 P2 - Llythyr gan y Gweinidog Addysg - ymateb i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - 4 Awst 2020 

FIN(5)16-20 P3 - Llythyr gan y Gweinidog Addysg - 1 Medi 2020 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg; Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Cwricwlwm, Sara James, Pennaeth Ymchwil Ysgolion, Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, ac Andrew Hobden, Economegydd, yr Is-adran Cyngor Economaidd ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).    

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch darpariaethau'r Bil fel y maent yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Nodyn gan swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch swyddogaethau'r Corff Llywodraethu mewn perthynas â'r cwricwlwm fel y'u rhoddir gan Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Suzy Davies AS ynghylch rôl y Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol i Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch goblygiadau ariannol i Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch darpariaethau'r Bil fel y maent yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5 gyda chynrychiolwyr sector y blynyddoedd cynnar

Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol – Blynyddoedd Cynnar Cymru

Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru – y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar Cymru

Sarah Coates, Rheolwr Polisi a Phartneriaethau Strategol (Cymru) – y Gymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd

Eleri Griffiths, Rheolwr Polisi - Mudiad Meithrin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Flynyddoedd Cynnar Cymru, y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar Cymru, y Gymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd, a Mudiad Meithrin.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gymwysterau Cymru ac Estyn i fynd ar drywydd rhai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4 gyda chynrychiolwyr yr Arolygiaeth a'r Rheoleiddiwr

Philip Blaker, Prif Weithredwr – Cymwysterau Cymru

Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio – Cymwysterau Cymru

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi – Estyn

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol – Estyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymwysterau Cymru ac Estyn.

 


Cyfarfod: 20/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3 gyda chynrychiolwyr y Consortia Addysg Rhanbarthol

Debbie Harteveld, Rheolwr Gyfarwyddwr – Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde-ddwyrain Cymru

Anna Bolt, Pennaeth Diwygio’r Cwricwlwm ac Arloesedd – Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)

Clara Seery, Rheolwr Gyfarwyddwr - Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De (CSC)

Natalie Gould, Uwch arweinydd o ran Diwygio'r Cwricwlwm - Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De (CSC)

Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr - Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE)

 

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Rhanbarthol.

 


Cyfarfod: 20/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 20/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 20/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2 gyda chynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (ADEW)

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Dirprwy Lefarydd ar gyfer Addysg a’r Gymraeg - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sharon Davies, Pennaeth Addysg – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Karen Evans, Cadeirydd – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru.

 

 


Cyfarfod: 14/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1 gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Claire Bennett, Cyfarwyddwr – Cymunedau a Threchu Tlodi

Ceri Planchant, Cyfreithiwr

 

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg.

2.2 Nododd y Pwyllgor ei fwriad i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am eglurhad pellach o ddarpariaethau'r Bil yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ACRh), yn enwedig y camau a gymerwyd i sicrhau eu bod yn gydnaws â deddfwriaeth hawliau dynol.

 

 


Cyfarfod: 23/06/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod y dull gweithredu

Cofnodion:

12.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull o ystyried y Bil.

12.2 Cytunodd yr Aelodau ar yr amserlen mewn egwyddor, yn amodol ar fod slotiau cyfarfod ar gael.

12.3 Nododd y Pwyllgor ei fod yn disgwyl nifer fawr o ymatebion i’r ymgynghoriad o ystyried y diddordeb yn y Bil hwn. Nododd ymhellach y byddai’n diweddaru’r Pwyllgor Busnes a Llywodraeth Cymru pe bai’r nifer fawr o ymatebion, neu’r trefniadau presennol ar gyfer gweithredu brys, yn achosi unrhyw anawsterau o ran yr amserlen arfaethedig.

 

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 309

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Bil i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ac i ymgynghori â'r Pwyllgor ar yr amserlen arfaethedig.

 

 


Cyfarfod: 20/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-05-879 Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Dogfennau ategol: