Cyfarfodydd

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 18)

18 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 11.08

 


Cyfarfod: 08/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 12.07

 


Cyfarfod: 01/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 12.05

 


Cyfarfod: 24/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 12.27


 

 


Cyfarfod: 17/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.45