Cyfarfodydd

Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cysylltiadau rhynglywodraethol - trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth ddrafft, a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 4 - Llythyr ar y cyd gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, a'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys ynghylch porthladdoedd rhydd yng Nghymru – 4 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Emma Edworthy - Llywodraeth Cymru

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch y berthynas newydd â’r UE - Beth mae'n ei olygu i Gymru - 12 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Y berthynas â'r UE yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu'r Aelodau yn trafod, a chytunwyd ar eu dull gweithredu o ran y berthynas â’r UE yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan Lywydd Pwyllgor y Rhanbarthau Ewropeaidd a Llywydd Grŵp Cyswllt Pwyllgor y Rhanbarthau y DU â Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ynghylch y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cymru yn y Deyrnas Unedig – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cymru yn y Deyrnas Unedig – trafodaeth bord gron gydag academyddion

Yr Athro Nicola McEwen - Prifysgol Caeredin

Akash Paun - Institute for Government

Yr Athro Daniel Wincott - Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r panel yn ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cymru yn y byd – ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor y Swyddfa Weithredol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon, at y Cadeirydd, ynghylch gohebiaeth gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn – 14 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cymru yn y byd – trafodaeth bord gron gydag academyddion

Yr Athro Catherine Barnard –, Prifysgol Caergrawnt

Syr Emyr Jones Parry

Yr Athro Anand Menon – Coleg y Brenin, Llundain

Dr Rachel Minto – Prifysgol Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y panel i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) - 6 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 10/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ac at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 7 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 10/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles – Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Emma Edworthy – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 10/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Trafodaethau'r UE) - 1 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 19/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Cynllun Gweithredu Diwedd y Cyfnod Pontio - 12 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 6: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Grwpiau Cynghori ar Fasnach - 29 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach at y Cadeirydd ynghylch Grwpiau Cynghori ar Fasnach - 27 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Emily Hole – Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r sector meddyginiaethau.

Dr Richard Greville - Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain

Judith Vincent - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar ran Cydffederasiwn GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r sector pysgodfeydd.

Jim Evans - Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

 

Cofnodion:

3.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r sector bwyd a diod.

Julie Byers - Ffederasiwn Bwyd a Diod

Andy Richardson - Bwyd a Diod Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r diwydiant amaethyddiaeth.

Nick Fenwick – Undeb Amaethwyr Cymru

Huw Thomas - Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

 

Cofnodion:

4.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 01/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 01/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y gwaith craffu ar drefniadau ar gyfer ymadael â’r UE – 24 Medi 2020.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Cafodd y papur ei nodi.


Cyfarfod: 01/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o borthladdoedd Cymru a’r sector cludo nwyddau.

Richard Ballantyne, Cymdeithas Porthladdoedd Prydain

Duncan Buchanan, y Gymdeithas Cludiant Ffyrdd

Mags Simpson, Logistics UK

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Cytundeb Rhyng-sefydliadol - Cyfarfodydd Gweinidogol yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol - 17 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Cafodd y papur ei nodi.


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Emma Edworthy - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Chris Warner - Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 

 

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Cadeirydd ynghylch yr hyn sydd wedi digwydd ers y cyfarfod ar 30 Mehefin 2020 - 20 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 11: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch hawliau dinasyddion a fframweithiau cyffredin - 25 Awst 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1    Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 12: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch cyfarfod Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r UE) - 27 Awst 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 15: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb Rhyng-sefydliadol - Cyfarfodydd Gweinidogol ar yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol - 4 Medi 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1    Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/07/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Piers Bisson – Llywodraeth Cymru

Robert Parry – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 30/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1    Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 30/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth gyda Kati Piri ASE

Kati Piri ASE

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Ymatebodd Kati Piri ASE i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 30/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Sesiwn graffu gyda Kati Piri ASE - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1    Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 30/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Y Gwir Anrh Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Robin Healey – Swyddfa'r Cabinet

Louise Parry – Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1    Atebodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 02/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 02/06/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1    Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 20/05/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol

Yr Athro Catherine Barnard, Prifysgol Caergrawnt

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Cyflwynodd yr Athro Barnard bapur roedd wedi’i baratoi ar gyfer y Pwyllgor ar senarios posibl ar ôl Brexit, ac ymatebodd i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2    Diolchodd y Pwyllgor i’r Athro Barnard am ei phapur a’i chyfraniad at y cyfarfod.


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i addasu’r modd y mae’n ymdrin â’r ffrwd waith hon o ystyried yr amgylchiadau presennol. 

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol - safbwynt o Frwsel

David Henig - y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Economi Gwleidyddol Ryngwladol (ECIPE)

Niclas Poitiers - Bruegel

Fabian Zuleeg - Canolfan Polisïau Ewropeaidd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad Is-bwyllgor Marchnad Fewnol yr UE Tŷ'r Arglwyddi i gymorth gwladwriaethol - trafod yr ymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1  Cytunodd yr Aelodau i anfon yr ohebiaeth ddrafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd ynghylch ymgysylltiad parhaus â'r deddfwrfeydd datganoledig - trafod yr ymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1  Cytunodd yr Aelodau i anfon yr ohebiaeth ddrafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd ynghylch parhau i ymgysylltu â'r deddfwrfeydd datganoledig - trafod yr ymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau y dylid drafftio ymateb i’w drafod yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd ynghylch parhau i ymgysylltu â'r deddfwrfeydd datganoledig - 12 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol - sesiwn seminar preifat

Yr Athro Anand Menon – Y DU mewn Ewrop sy’n Newid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd yr Athro Menon i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ‘Y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol: blaenoriaethau negodi i Gymru’ - 20 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit gwestiynau gan yr Aelodau.