Cyfarfodydd

Pre-appointment Hearings - Guidance

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/03/2020 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.2)

Llythyr gan y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 11/03/2020 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.1)

Gwrandawiadau Cyn Penodi - Canllawiau craffu

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 4

Cyfarfod: 11/03/2020 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Pre-appointment Hearings