Cyfarfodydd

Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

NDM7600 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). fel y'i diwygiad ar ôl Cyfnod 3

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.06

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7600 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). fel y'i diwygwyd yng Nghyfnod 3

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

17

53

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Dynodi cydsyniad Ei Mawrhydi i'r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.05

 


Cyfarfod: 10/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Senedd ar 19 Ionawr.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Seiliau adfeddiannu

32, 33, 46, 51, 52

2. Cyfnod hysbysu

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

3. Contractau safonol a chyfnod penodol y gellir eu terfynu ar ôl cyfnod hysbysu o ddau fis

9, 53, 54

4. Diwygiadau amrywiol i Ddeddf 2016

10, 16, 17, 18, 19, 20, 56, 21, 25, 26, 27

5. Cyfyngiadau ar roi hysbysiad

1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 8

6. Tynnu hysbysiad yn ôl

47, 48, 49, 50, 55

7. Newidiadau i daliadau a ganiateir o dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019

5, 6, 7

Dogfennau Ategol

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Senedd ar 19 Ionawr 2021.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 13.11 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 13.16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

8

32

48

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

40

48

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

35

49

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

2

39

49

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

9

5

49

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

9

4

48

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

11

2

48

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

11

2

49

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

 1

49

Derbyniwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

3

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

2

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

2

1

49

Derbyniwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

2

2

49

Derbyniwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

4

49

Derbyniwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 8.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 14.32 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.


Cyfarfod: 21/01/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Cyfnod 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Cyfnod 3.

 


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

NDM7544 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol: 

a) Adrannau 1 - 3; 

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 4 - 6;

d) Atodlen 2;

e) Adrannau 7 - 10;

f) Atodlen 3;

g) Adran 11;

h) Atodlen 4;

i) Adrannau 12 – 14;

j) Atodlen 5;

k) Adrannau 15 – 16;

l) Atodlen 6;

m) Adrannau 17 – 18;

n) Teitl hir.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.44

NDM7544 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol: 

a) Adrannau 1 - 3; 

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 4 - 6;

d) Atodlen 2;

e) Adrannau 7 - 10;

f) Atodlen 3;

g) Adran 11;

h) Atodlen 4;

i) Adrannau 12 – 14;

j) Atodlen 5;

k) Adrannau 15 – 16;

l) Atodlen 6;

m) Adrannau 17 – 18;

n) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 27/11/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) trafodion Cyfnod 2

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Rebecca Raikes, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Ar 9 Tachwedd 2020, cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, o dan Reol Sefydlog 26.21, ar y drefn a ganlyn ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

 

Adrannau 1-3

Atodlen 1

Adrannau 4-6

Atodlen 2

Adrannau 7-10

Atodlen 3

Adran 11

Atodlen 4

Adrannau 12-14

Atodlen 5

Adrannau 15-16

Atodlen 6

Adran 17 – 18

Teitl hir.

 

Papur 1 – Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Papur 2 – Grwpio gwelliannau

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 12 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Dawn Bowden

Mandy Jones

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 13 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Mandy Jones

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 14 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 15 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 16 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 17 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Gwelliant 18 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 19 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 20 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 20.

 

Gwelliant 21 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 23 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 31 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Delyth Jewell

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 27 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 26 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

 

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Mandy Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 1 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

Mandy Jones

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

 

Mark Isherwood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 28 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Delyth Jewell

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 32 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Delyth Jewell

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 29 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

Delyth Jewell

Huw Irranca-Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 33 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

Delyth Jewell

Huw Irranca-Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 34 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Mandy Jones

Dawn Bowden

 

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 11 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Dawn Bowden

Mandy Jones

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 11.

 

 


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) – trefn y drafodaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1. Cytunodd y Pwyllgor ar drefn y drafodaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2 mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

 


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Y Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

NDM7423 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Senedd Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 19.04

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7423 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Senedd Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

2

4

51

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

NDM7422 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Gosodwyd y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 10 Chwefror 2020.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) gerbron y Senedd ar 1 Hydref 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 19.04

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7422 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Gosodwyd y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 10 Chwefror 2020.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) gerbron y Senedd ar 1 Hydref 2020.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

2

4

51

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a. Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 


Cyfarfod: 28/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-27-20 – Papur 48 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a chytunodd i gadarnhau’r trefniadau terfynol y tu allan i’r Pwyllgor. Nododd y Pwyllgor y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 2 Hydref 2020.

 


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-25-20 – Papur 47 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a chytunodd i drafod drafft arall yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Roedd y Pwyllgor yn fodlon â’r dystiolaeth a chytunodd i beidio â chyflwyno adroddiad ar y Bil.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Bil - Uwch-swyddog Ymchwil

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth

Rob Owen, Rheolwr Deddfwriaeth Rhentu Cartrefi

 

Papurau ategol:

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

FIN(5)-15-20 P1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Ymateb i gwestiynau ar y Bil - 16 Gorffennaf 2020 

Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol; Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Bil - Uwch Swyddog Ymchwil; Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth; a Rob Owen, Rheolwr Deddfwriaeth Rhentu Cartrefi ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth gyfathrebu Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.      Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau i’w cytuno’n electronig.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod y materion allweddol a’r ohebiaeth â’r Gweinidog

CLA(5)-25-20 – Papur 53 – Llythyr gan y Llywydd, 4 Mawrth 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 54 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 11 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 55 – Llythyr gan Cytun at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 18 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 56 – Nodyn cyngor cyfreithiol

 

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), yn ychwanegol at yr ohebiaeth a gafwyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 20/07/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

 

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Julie James AS, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·       Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

·       Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

 


Cyfarfod: 20/07/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law a thrafod y materion allweddol

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2, ac ystyried a chytuno ar y materion allweddol.

 


Cyfarfod: 14/07/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ystyried gohebiaeth â'r Llywydd ynghylch Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Llywydd ynghylch Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymgynghori â'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar yr amserlen ddiwygiedig cyn gwneud penderfyniad, a gofyn am ymateb erbyn yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 16/06/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Chris Philp AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn y Swyddfa Gartref a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, ynghylch Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - 29 Mai 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Chris Philp AS ynghylch Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016..

 


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Jim McKirdle, Swyddog Polisi (Tai), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Fiona Wilkins, Rheolwr Gwasanaethau Tai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Will Henson, Rheolwr Polisi a Materion Allanol, Cartrefi Cymunedol Cymru

Matt Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Ross Thomas, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Tai Pawb

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5.)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Rob Owen, Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

 

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Llywydd ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

 


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

Alun Evans, Uwch-swyddog Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, Cyngor ar Bopeth

Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

Nick Morris, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu (Cymru), Crisis 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Alun Evans, Uwch-swyddog Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, Cyngor ar Bopeth

·       Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

·       Nick Morris, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu (Cymru), Crisis

 

4.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Shelter Cymru i rannu manylion eu hymchwil i Safon Cartref Byw, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017.

 

 


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Rob Simkins, Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Cymru

Dan Wilson Craw, Cyfarwyddwr, Generation Rent

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Rob Simkins, Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Cymru

·       Dan Wilson Craw, Cyfarwyddwr, Generation Rent

 

3.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Generation Rent i ddarparu ystadegau manwl o Arolwg Tai Lloegr ar ddigartrefedd sy’n ganlyniad i droi allan heb fai.

 


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Douglas Haig, Is-gadeirydd a Chyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Landlordiaid Preswyl

David Cox, Prif Weithredwr, ARLA | Propertymark

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       David Cox, Prif Weithredwr, ARLA | Propertymark

·       Douglas Haig, Is-gadeirydd a Chyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Landlordiaid Preswyl

 

2.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd ARLA | Propertymark i ddarparu nodyn ynghylch a fyddai unrhyw un o'r cynigion yn y Bil fel y'i drafftiwyd ar hyn o bryd yn torri deddfwriaeth hawliau dynol.

 

 

 


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

Dr Craig M. Gurney CIHM, Darlithydd ym maes Tai, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol (Astudiaethau Trefol), Prifysgol Glasgow

Dr Tom Simcock CMRS, Cymrawd Ymchwil, Uned Gwerthuso a Dadansoddi Polisi, Prifysgol Edge Hill

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Dr Craig M. Gurney CIHM, Darlithydd ym maes Tai, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol (Astudiaethau Trefol), Prifysgol Glasgow

·       Dr Thomas Simcock CMRS, Cymrawd Ymchwil, Uned Gwerthuso a Dadansoddi Polisi, Prifysgol Edge Hill

 


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Rebecca Raikes, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

 

Papurau:

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·       Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

·       Rebecca Raikes, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

·       Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): trafod y cwmpas a’r dull gweithredu o ran craffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer craffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): briff technegol ar y Bil

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Simon White, Pennaeth Strategaeth a Deddfwriaeth Tai, Llywodraeth Cymru

Rebecca Raikes, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Nia Evans, Cwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor friff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). 

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): trafod yr amserlen ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.31, canslwyd eitem 6 gan fod y cyfarfod yn un ymchwiliol.


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 142

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ystyried yr egwyddorion cyffredinol, ac ysgrifennu at y pwyllgor i ymgynghori ar yr amserlen arfaethedig.