Cyfarfodydd

Systemau a ffiniau etholiadol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/07/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

4 Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol mewn ymateb i gais y Pwyllgor am dystiolaeth ynghylch systemau a ffiniau etholiadol – Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

4 Cyflwyniad ysgrifenedig gan Dr Alistair Clark mewn perthynas â'r bleidlais sengl drosglwyddadwy - Mai 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 6)

Systemau a ffiniau etholiadol: ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1  Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

2 Systemau a ffiniau etholiadol: tystiolaeth lafar

Yr Athro Roger Awan-Scully, Pennaeth Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ac Athro Gwyddorau Gwleidyddol, Prifysgol Caerdydd

Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar systemau a ffiniau etholiadol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

Systemau a ffiniau etholiadol: sesiwn briffio technegol

Dr Alan Renwick, Uned y Cyfansoddiad, Coleg Prifysgol Llundain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1  Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol gan Dr Alan Renwick o Uned Cyfansoddiad Coleg Prifysgol Llundain.


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

Systemau a ffiniau etholiadol: y dull o weithredu'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Cytunodd y Pwyllgor amserlen ar gyfer ymweliad i Gaeredin er mwyn llywio ei ymchwiliad i systemau a ffiniau etholiadol.

3.2  Cytunodd y Pwyllgor ei ddull o gasglu tystiolaeth i lywio ei ymchwiliad.


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 6)

Systemau a ffiniau etholiadol – y dull o weithredu'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1   Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o weithredu ei ymchwiliad ar systemau a ffiniau etholiadol.

6.2   Cytunodd y Pwyllgor i fynd ar ymweliad fel rhan o’i ymchwiliad, ac i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am ganiatâd i wneud hynny.


Cyfarfod: 25/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

Sesiwn briffio technegol ar systemau etholiadol

Jess Blair, Cyfarwyddwr, Electoral Reform Society Cymru

Michela Palese, Swyddog Ymchwil a Pholisi, Electoral Reform Society

Ian Simpson, Swyddog Ymchwil, Electoral Reform Society

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cafwyd ymddiheuriadau gan Jess Blair.

4.2     Cafodd y Pwyllgor bapur briffio technegol gan Michaela Palese ac Ian Simpson o’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu