Cyfarfodydd

Paper(s) to note:

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y Papur a chytunodd yr Aelodau i ddychwelyd at y mater fel rhan o'r adolygiad o'r Cod Ymddygiad.