Cyfarfodydd

Motion under Standing Order 17.22 to elect a temporary Committee chair

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd Pwyllgor dros dro

Cofnodion:

Oherwydd bod Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor wedi anfon ei ymddiheuriadau, gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22. Enwebodd Carwyn Jones Dai Lloyd, a etholwyd yn briodol.

 


Cyfarfod: 14/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 1)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

4.1 Etholwyd David Melding AC yn Gadeirydd Pwyllgor dros dro ar gyfer y cyfarfod; derbyniodd yr aelodau’r cynnig.

 

 


Cyfarfod: 24/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd Pwyllgor dros dro

Cofnodion:

4.1 Enwebodd y Cadeirydd David Melding AC yn Gadeirydd Pwyllgor dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 6 Tachwedd; derbyniodd yr aelodau’r cynnig.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu