Cyfarfodydd

Rhaglen waith - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/08/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 3)

3 Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad drafft a’r trefniadau cyhoeddi a chyfathrebu cysylltiedig.


Cyfarfod: 16/07/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

2 Trafod y materion allweddol a'r adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol mewn perthynas â’i ymchwiliadau, a phenodau o’i adroddiad drafft.


Cyfarfod: 16/07/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 3)

Blaenraglen waith

Cofnodion:

3.1  Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

Trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol mewn perthynas â’i ymchwiliadau, a chytunodd i geisio rhagor o dystiolaeth ysgrifenedig.


Cyfarfod: 19/05/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 3)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

Ymwneud â Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Ystyriodd a chytunodd y Pwyllgor ei ddull o ymwneud â Senedd Ieuenctid Cymru.


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 4)

Strategaeth ymgynghori â'r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1   Ystyriodd y Pwyllgor ei weithgarwch o ran ymgysylltu yn y dyfodol a chasglu tystiolaeth, a nododd ddiweddariad ar gaffael Cynulliad Dinasyddion.


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1   Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith, a chytunodd i gyhoeddi ei raglen waith ar gyfer y tymor i ddod.


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i drafod y mater eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 6)

Y strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd y Pwyllgor ei strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd a chytunodd i drafod y mater eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Goblygiadau posibl ar gyfer pwyllgorau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1.)

Maint y Cynulliad: digwyddiad ymgysylltu (drwy wahoddiad yn unig) (Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â rhanddeiliaid i drafod maint y Cynulliad. Nid yw’r digwyddiad hwn yn agored i’r cyhoedd.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 6)

Y strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Cytunodd y Pwyllgor ar ei strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 5)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.

 


Cyfarfod: 25/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

Y strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Trafododd y Pwyllgor ei strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd a chytunodd i drafod y mater eto yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 25/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 3)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i drafod y mater eto yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

Y strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Trafododd y Pwyllgor ei strategaeth i ymgysylltu â’r cyhoedd a chytunodd i ddychwelyd at y mater yn ei gyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

Strategaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull strategol o ran ei gylch gwaith; bydd nodau ac amcanion y Pwyllgor yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 3)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i ddychwelyd at y mater yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

Pennu strategaeth a llunio blaenraglen waith

Syr Nick Harvey, Aelod Cyswllt, Global Partners Governance

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Croesawodd y pwyllgor Syr Nick Harvey i’r cyfarfod a diolch iddo am hwyluso trafodaethau.       

2.2     Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu strategol o ran ei gylch gwaith a chytuno i drafod ei raglen waith yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 5)

Dulliau o weithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1    Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn cytuno ar ei ffyrdd o weithio.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 6)

Brîff technegol ar waith y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad a rhaglen ddiwygio Comisiwn y Cynulliad

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol ac Uwch-swyddog Cyfrifol ar gyfer rhaglen ddiwygio Comisiwn y Cynulliad.

Yr Athro Laura McAllister CBE, Cadeirydd, Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1    Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan Anna Daniel a Laura McAllister.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 4)

Ymagwedd at gylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1    Cytunodd y Pwyllgor i ddefnyddio ei gyfarfod nesaf i ddatblygu dull strategol o gyflawni ei gylch gwaith.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 2)

2 Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Gwnaeth y Cadeirydd ddatganiad byr mewn perthynas â chylch gwaith y Pwyllgor.