Cyfarfodydd

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/08/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 16/07/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.2  Cytunodd yr aelodau y dylid penodi Huw Irranca-Davies AS yn Gadeirydd Dros Dro pe na bai'r Cadeirydd yn gallu gweithredu o ganlyniad i anawsterau technegol.


Cyfarfod: 19/05/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2  Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

1.3  Yn unol â Rheol Sefydlog 34.20, dywedodd y Cadeirydd fod Comisiwn y Senedd wedi penderfynu ei bod yn anymarferol darlledu'r trafodion.

1.4  Cytunodd yr Aelodau y dylid apwyntio fel Huw Irranca-Davies AS fel Cadeirydd Dros Dro os digwydd i’r Cadeirydd fethu cadeirio o ganlyniad i anawsterau technegol.

1.5  Nododd y Cadeirydd mai dyma oedd cyfarfod olaf Stephen Aldhouse fel Ail Glerc, ac estynnodd ddiolch iddo am ei gyfraniad at waith y Pwyllgor.


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2  Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rowlands AC; nid oedd unrhyw un yn dirprwyo ar ei ran.


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2   Diolchodd y Cadeirydd i Delyth Jewell AC am ei gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Dai Lloyd AC i’w gyfarfod cyntaf fel aelod o’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell AC; dirprwyodd Dai Lloyd AC ar ei rhan.


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell AC; dirprwyodd Dai Lloyd AC ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 25/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1    Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell AC. Nid oedd dirprwy ar ei rhan.