Cyfarfodydd

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Business Committee determined the organisation of Assembly business and agreed to schedule the following items of business:

 

Wednesday 10 July 2019 –

Debate on the Culture, Welsh Language and Communications report  - Film and major television production in Wales (60 mins)

Debate on the General Principles of the Senedd and Elections (Wales) Bill (60 mins)

Time allocated to Plaid Cymru (60 mins)

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu