Cyfarfodydd

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 11)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

NDM7306Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (heb ei wirio)

Dogfen Ategol
Datganiad y Llywydd yn unol â Rheol Sefydlog 26.50A

Cofnodion:

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7306Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

16

39

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 4 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 11)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1.   Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cynllunio’r gweithlu a lefelau staffio priodol

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

2.   Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – ystyr ‘ansawdd’ 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

3.   Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – pŵer i ddyroddi canllawiau 

16, 17, 18

4.   Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – diffyg cydymffurfio   

35

5.   Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – data 

38

6.   Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd – cofrestr o reolwyr  

72

7.    Dyletswydd i sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau iechyd - adolygu datganiad o safonau 

36, 37

8. Dyletswydd gonestrwydd – diffyg cydymffurfio

39, 73, 74

9. Corff Llais y Dinesydd – aelodau

5, 48, 6, 7, 8, 49, 9, 50, 51, 52, 10, 53, 11, 12, 54, 56, 14

10.  Corff Llais y Dinesydd – sicrwydd indemniad ar gyfer gwirfoddolwyr a staff

55

11. Corff Llais y Dinesydd – adnoddau

57, 58

12.  Corff Llais y Dinesydd - archwilio

13

13. Corff Llais y Dinesydd – strwythurau ac ymgysylltu 

 40, 19, 59, 75, 20

14.   Corff Llais y Dinesydd – sylwadau i gyrff cyhoeddus 

41, 76, 1, 42,  77

15.  Cwynion ar y Cyd

43, 47

16.  Corff Llais y Dinesydd - dyletswydd i gyflenwi gwybodaeth

2

17.  Corff Llais y Dinesydd – Mynediad i fangre 

3, 45

18. Corff Llais y Dinesydd – dyletswydd i gydweithredu

4, 46

19. Corff Llais y Dinesydd – cymorth i wirfoddolwyr a staff

44

20. Corff Llais y Dinesydd – cymhwyso safonau’r Gymraeg

15

 

 

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

1

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 60.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

1

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 61.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

1

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 62.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 63.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 64.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 68.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

29

49

Gwrthodwyd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

1

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

28

49

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 72.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

27

49

Gwrthodwyd gwelliant 73.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

26

48

Gwrthodwyd gwelliant 74.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

22

50

Derbyniwyd gwelliant 5.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

12

50

Derbyniwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

5

11

50

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

22

50

Derbyniwyd gwelliant 8.

Gan fod gwelliant 8 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

22

50

Derbyniwyd gwelliant 9.

Gan fod gwelliant 9 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 50, 51 a 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

21

48

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Gan fod gwelliant 10 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

1

11

50

Derbyniwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

1

11

50

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

28

49

Derbyniwyd/Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

27

48

Gwrthodwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

27

47

Gwrthodwyd gwelliant 58.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

11

48

Derbyniwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

27

48

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

3

17

48

Derbyniwyd gwelliant 59.

Gan fod gwelliant 59 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

33

48

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

27

48

Gwrthodwyd gwelliant 76.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

11

48

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

33

48

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

27

48

Gwrthodwyd gwelliant 77.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

11

48

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

1

10

48

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

27

47

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

27

47

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

27

46

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 25/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

NDM7272 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) Adrannau 2 - 12;

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 13 - 21;

d) Atodlen 2;

e) Adrannau 22 - 25;

f) Atodlen 3;

g) Adrannau 26 - 28;

h) Adran 1;

i) Teitl hir.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.34

NDM7272 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) Adrannau 2 - 12;

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 13 - 21;

d) Atodlen 2;

e) Adrannau 22 - 25;

f) Atodlen 3;

g) Adrannau 26 - 28;

h) Adran 1;

i) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch goblygiadau ariannol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) – 14 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) – Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig – Llywodraeth Cymru

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 11 Rhagfyr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 2 i 12; Atodlen 1 ; Adrannau 13 i 21; Atodlen 2; Adrannau 22 i 25; Atodlen 3; Adrannau 26 i 28; Adran 1 ; Teitl hir

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau
Papur 3 - Y drefn bleidleisio ar gyfer gwelliannau a gyflwynwyd

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) -  Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i’r Bil:

 

Gwelliant 19 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 20 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 20.

 

 

 

 

Gwelliant 21 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 23 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 26 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 27.

 

 

 

Gwelliant 28 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 4 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Huw Irranca-Davies

Helen Mary Jones

 

Jayne Bryant

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 31 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 33 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 33.

 

 

Gwelliant 34 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 35 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 36 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 5 (Vaughan Gething).

 

 

 

 

 

Gwelliant 37 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Gwelliant 39 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gwelliant 41 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 41.

 

Gwelliant 42 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 6 (Vaughan Gething).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Vaughan Gething) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 43 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

 

 

 

Gwelliant 67 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Gwelliant 68 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 68.

 

Gwelliant 69 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Gwelliant 70 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 70.

 

Gwelliant 71 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Tynnwyd gwelliant 72 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 44 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 9 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Huw Irranca-Davies

Helen Mary Jones

 

Jayne Bryant

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 58 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 80 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 80.

 

Gwelliant 81 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 81.

 

 

 

Gwelliant 82 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Gwelliant 10 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Huw Irranca-Davies

Helen Mary Jones

 

Jayne Bryant

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 11 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 12 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 59 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 13 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 60 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 61 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 62 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 14 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 63 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 15 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 16 (Vaughan Gething).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 64 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 65 (Helen Mary Jones).

 

Tynnwyd gwelliant 83 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Vaughan Gething) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 84 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

 

Gwrthodwyd gwelliant 84

 

Ni chynigiwyd gwelliant 85 (Angela Burns).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 18 (Vaughan Gething).

 

Tynnwyd gwelliant 45 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 73 (Angela Burns).

 

Gwelliant 1 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Jayne Bryant

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Tynnwyd gwelliant 46 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 74 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 74.

 

Gwelliant 47 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

 

Dai Lloyd

Jayne Bryant

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 2 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Jayne Bryant

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Tynnwyd gwelliant 75 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 3 (Vaughan Gething)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Angela Burns

 

Jayne Bryant

Helen Mary Jones

 

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 48 (Helen Mary Jones).

 

Tynnwyd gwelliant 49 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 76 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

Helen Mary Jones

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

 

Gwrthodwyd gwelliant 76

 

Tynnwyd gwelliant 77 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Tynnwyd gwelliant 50 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 51 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 52 (Helen Mary Jones).

 

Tynnwyd gwelliant 53 (Helen Mary Jones) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 54 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 55 (Helen Mary Jones).

Ni chynigiwyd gwelliant 56 (Helen Mary Jones).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 78 (Angela Burns).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 57 (Helen Mary Jones).

 

Gwelliant 79 (Angela Burns)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Jayne Bryant

 

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 79.

 

Gwelliant 66 (Helen Mary Jones)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

David Rees

 

Helen Mary Jones

Jayne Bryant

 

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 66.

Derbyniwyd gwelliant 8 (Vaughan Gething) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

2.2 Ar ddechrau’r drafodaeth ar y gwelliannau yng Ngrŵp 8: Corff Llais y Dinesydd – aelodau, datganodd Jayne Bryant AC, o dan Reol Sefydlog 17.24A, mam ei mam yw Cadeirydd Cangen Ardal Casnewydd o Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan.

2.3 Yn ystod y drafodaeth ar y gwelliannau yng Ngrŵp 9: Corff Llais y Dinesydd – sicrwydd indemniad ar gyfer gwirfoddolwyr a staff, cytunodd Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi nodyn i’r Pwyllgor cyn trafodion Cyfnod 3 i egluro sut y bydd Corff Llais y Dinesydd yn darparu gwasanaeth indemniad i wirfoddolwyr a staff. 

 

2.4 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir bod holl adrannau’r Bil a’r holl atodlenni iddo wedi cael eu cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

CLA(5)-03-20 – Papur 6 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

CLA(5)-03-20 – Papur 8  – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 14 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid:

 


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

CLA(5)-03-20 – Papur 7  – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 14 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trefn y drafodaeth

 

Papur 7: Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trefn y drafodaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor drefn y drafodaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2 y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), a chytunodd arni.  Bydd trefn y drafodaeth yn cael ei chyhoeddi ar dudalen we'r Bil.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

NDM7202 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.00

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7202 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

8

0

49

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

NDM7203 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

Gosodwyd y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 17 Mehefin 2019.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 15 Tachwedd 2019.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.03

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7203 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

7

0

49

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 07/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1  Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft gan dderbyn ei gasgliadau a’i argymhellion, yn amodol ar rai newidiadau. Bydd y Pwyllgor yn trafod y newidiadau hyn yn y cyfarfod yr wythnos nesaf. 

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-30-19 – Papur 26 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) cyn cytuno arno (yn amodol ar fân newidiadau).  Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 15 Tachwedd 2019.

 


Cyfarfod: 17/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth ac ystyried themâu sy’n dod i’r amlwg.

 

Papur 3 – Materion allweddol i’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y themâu allweddol i'w cynnwys yn yr adroddiad drafft a chytunodd ar ddull gweithredu ar gyfer yr adroddiad.

 

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

David Pritchard, Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Gofal Cymdeithasol Cymru

Y Cynghorydd

Huw David, Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Nicola Stubbins, Is-lywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

 

Briff ymchwil

Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

Crynodeb o’r ymatebion i’r arolwg

 

Papur 1 – Gofal Cymdeithasol Cymru

Papur 2 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig – Llywodraeth Cymru

 

Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 30/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru  

 

CLA(5)-26-19 – Briffio 1

CLA(5)-26-19 - Papur 1 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 19 Mehefin 2019

CLA(5)-26-19 - Papur 2 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 8 Gorffennaf 2019

CLA(5)-26-19 - Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 30 Awst 2019

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Margaret Rooney, Dirprwy Brif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Stuart Fitzgerald, Cyfarwyddwr Strategaeth ac Ymgysylltu, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

Papur 2 – Arolygiaeth Gofal Cymru

Papur 3 – Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chynghorau Iechyd Cymuned

Alyson Thomas, Prif Weithredwr, Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

John Pearce, Cadeirydd, Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog, Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Mansell Bennett, Cadeirydd, Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth Cadeirydd y Bwrdd ddatganiad agoriadol.

2.2 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gynghorau Iechyd Cymuned.

2.3 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Jayne Bryant AC fod ei mam yn aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan.

2.4 Cytunodd y Cynghorau Iechyd Cymuned i ddarparu tystiolaeth atodol ar yr hawl i ymateb i sylwadau, ac i roi enghreifftiau o sut y mae'r broses hon yn gweithio'n ymarferol ar hyn o bryd.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) – 30 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Cholegau Brenhinol a Chymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru

Dr Robert Morgan, Is-gadeirydd polisi a materion cyhoeddus,

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Lisa Turnbull, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus a Seneddol, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dr Rob Bleehan, Dirprwy Gadeirydd, Pwyllgor Meddygon Ymgynghorol Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain a Radiolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Athrofaol Cymru

 

Papur 3 - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Papur 4 - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Papur 5 - Y Gymdeithas Feddygol Brydeinig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, y Coleg Nyrsio Brenhinol a Chymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Y Prif Swyddog Gweithredol a’r Cyfarwyddwr Gwella, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Pecyn ymgynghori

Papur 2 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Byrddau Iechyd Lleol

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Jan Williams, Cadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Richard Bevan, Ysgrifennydd y Bwrdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 6 - Conffederasiwn GIG Cymru

Papur 7 – Yr Athro Vivienne Harpwood

Papur 8 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Byrddau Iechyd Lleol (2)

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Alex Howells, Prif Weithredwr, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Papur 9 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 10 - Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 8 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), Llywodraeth Cymru

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Sapna Lewis, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymu

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1        Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

4.2        Cytunodd y Gweinidog i roi manylion i'r Pwyllgor am ddatblygiadau polisi pellach mewn meysydd yn y Papur Gwyn na chafodd eu cynnwys yn y Bil.

4.3        Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor yn nodi'r meysydd yn y Bil lle mae'n disgwyl darparu canllawiau, a disgrifiad o'r hyn y mae'n disgwyl i'r canllawiau hynny ei gwmpasu. 

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1        Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru): Trafod y dull gweithredu ar gyfer gwaith 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor yr amserlen ddrafft a chytunodd ar y dull o graffu ar Gam 1 gan ychwanegu rhai tystion a awgrymwyd.

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at y Llywydd

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 166

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr, a chytuno ar amserlen y Bil.

 

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - Trafod amserlen

Papur 6 - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod amserlen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amserlen ddrafft ar gyfer craffu ar y Bil.

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 173

Cofnodion:

Business Managers agreed in principle to refer the Bill to the Health Social Care and Sport Committee to consider its general principles, and to write to the committee to consult on the proposed timetable.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu