Cyfarfodydd

Ymchwiliad i fabwysiadu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad dilynol i wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.  Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad dilynol i wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 4

Llywodraeth Cymru 

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Elizabeth Lockwood, Pennaeth y Gangen Lleoli Plant ac Oedolion

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflawni Polisïau ar gyfer Plant ac Oedolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad dilynol i wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 3

Comisiynydd Plant Cymru

 

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Swyddog Polisi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru.


Cyfarfod: 21/01/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad dilynol i Wasanaethau Mabwysiadu yng Nghymru-sesiwn dystiolaeth 2

Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru – Prifysgol Caerdydd
Katherine Shelton, Uwch ddarlithydd - Yr Ysgol Seicoleg
 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Astudiaeth Cohort Mabwysiadu Cymru.


Cyfarfod: 21/01/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad dilynol i Wasanaethau Mabwysiadu yng Nghymru-sesiwn dystiolaeth 1

Adoption UK
Ann Bell, Rheolwr Datblygu yng Nghymru

Eileen Griffiths, Cadeirydd Grŵp Cynghori Adoption UK Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adoption UK.


Cyfarfod: 21/01/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau – gwaith dilynol ar wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/12/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Gwaith dilynol ar yr Ymchwiliad i Wasanaethau Mabwysiadu yng Nghymru - sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

 

Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr Gweithrediadau - Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru

Phil Hodgson, Cadeirydd Annibynnol Grŵp Cynghori'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor eu briffio gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 16/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Dadl ar Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Fabwysiadu

 

NDM5133 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar yr ymchwiliad i Fabwysiadu, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Tachwedd 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 9 Ionawr 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.52

 

NDM5133 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar yr ymchwiliad i Fabwysiadu, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Tachwedd 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 9 Ionawr 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 24/10/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i fabwysiadu - ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor yr adroddiad, yn amodol ar ambell ddiwygiad bach.


Cyfarfod: 18/10/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Ymchwiliad i Fabwysiadu - ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

1.1 Bu Aelodau’n ystyried drafft o’r adroddiad.

 


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Sesiwn Graffu gyda'r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr Ymchwiliad i Fabwysiadu

Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Julie Rogers, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

 

Debra Jenkins, Pennaeth y Tîm Plant sy’n Agored i Niwed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i fabwysiadu - trafod y prif themâu

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y prif themâu o’i ymchwiliad i fabwysiadu. 


Cyfarfod: 27/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i fabwysiadu

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Emily Warren – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Nigel Brown – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

 

Buddug Ward – Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr Adran Plant a Theuluoedd, Cyngor Sir Ceredigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i fabwysiadu

Cyngor Dinas a Sir Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Angela BourgeGwasanaethau Plant, Cyngor Dinas a Sir Caerdydd

 

Kim Perkins – Gwasanaethau Plant, Cyngor Dinas a Sir Caerdydd

 

Mandy Humphries – Rheolwr, Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Sir Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.

 


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i fabwysiadu

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

 

Karen Williams – Y Gyfarwyddiaeth Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i fabwysiadu

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain, Cymru

 

Jean Letton - Aelod o Bwyllgor BASW Cymru a Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol

 

Penny Lloyd - Llysgennad BASW Cymru a Gweithiwr Cymdeithasol wedi ymddeol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain, Cymru, ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.

 

 

 


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i fabwysiadu

Seicolegwyr Addysg

 

Erica BeddoeSeicolegydd Addysg

 

Gaynor Davies – Pennaeth gwasanaethau mynediad a chynhwysiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cofnodion:

3.1         Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Erica Beddoe, seicolegydd addysg, ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i fabwysiadu

Comisiynydd Plant Cymru

 

Dr Sam Clutton, Swyddog Polisi

 

Nia Lloyd, Swyddog Polisi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Sam Clutton a Nia Lloyd o swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.

 

 

 

 


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i fabwysiadu

Academyddion Arbenigol

Dr Julie Selwyn

Dr Alan Rushton

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan academyddion arbenigol, Dr Julie Selwyn a Dr Alan Rushton fel rhan o’r ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i fabwysiadu

Conffederasiwn GIG Cymru

Allison Williams – Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Dr David Williams – Cyfarwyddwr Clinigol Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Aelodau’n holi’r tystion am yr ymchwiliad i fabwysiadu

 

Camau i’w cymryd:

 

Cytunodd Bwrdd Iechyd Cwm Taf  i ddarparu gwybodaeth bellach i’r pwyllgor am yr amrediad cyfannol o ofal ar gyfer plant sydd â phroblemau iechyd meddwl.

 

Cytunodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan i ddarparu nodyn i’r pwyllgor ynghylch sut y mae anhwylder ymlyniad yn cyd-fynd â system haenog Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a nodyn am y gwahanol fathau o wasanaethau a ddarperir ledled Cymru, gan amlygu enghreifftiau o arfer gorau.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i fabwysiadu

Dr. Mike Davies – Seicotherapydd Ymgynghorol Annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd y tyst. Bu’r Aelodau’n holi’r tyst am yr ymchwiliad i fabwysiadu.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i fabwysiadu

Cymdeithas Plant Dewi Sant

Gerry Cooney – Prif Weithredwr

Joan Price – Rheolwr Mabwysiadu

 

Barnardo’s Cymru

Yvonne Rodgers – Cyfarwyddwr Barnardo’s Cymru

Melanie Jones – Mabwysiadu a Maethu, Rheolwr Gweithrediadau.

Trish Booker - Mabwysiadu a Maethu, Rheolwr Gwasanaeth, Gogledd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd y tystion. Bu’r Aelodau’n holi’r tystion am yr ymchwiliad i fabwysiadu.

 

Camau i’w cymryd:

 

Cytunodd Barnardo’s Cymru i ddarparu nodyn ar gynllunio cydredol.

 


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i fabwysiadu: Sesiwn dystiolaeth 1

Adoption UK

Ann Bell – Rheolwr Datblygu, Adoption UK

 

BAFF Cymru

Wendy KeidanCyfarwyddwr, BAFF Cymru

Maureen InghamRheolwr Contract IRM, Cydlynydd SWAAC, Ymgynghorydd BAAF

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd y tystion. Bu’r Aelodau’n holi’r tystion ar yr ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i fabwysiadu: Llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymeithasol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/03/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i fabwysiadu: ystyried tystion posibl

Cofnodion:

6.1 Yn amodol ar rai mân-newidiadau, cytunodd yr Aelodau ar y papur.


Cyfarfod: 01/03/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i fabwysiadu: Opsiynau ar gyfer casglu tystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Bu’r Aelodau yn ystyried yr opsiynau ar gyfer y sesiwn casglu tystiolaeth llafar fel rhan o’r ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 26/01/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Yr ymchwiliad i fabwysiadau - Penodi cynhghorydd arbenigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau ar benodi cynghorydd arbenigol er mwyn cynorthwyo â’r ymchwiliad i fabwysiadu.


Cyfarfod: 18/01/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Yr ymchwiliad i fabwysiadau: dulliau o weithio

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau mewn egwyddor i benodi cynghorydd arbenigol i gynorthwyo â’r ymchwiliad hwn a gwnaethant gais am bapur erbyn y cyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 07/12/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ystyried y cylch gorchwyl

Ystyried y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i fabwysiadu.

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad i fabwysiadu, sydd i’w gynnal yn y dyfodol.