Cyfarfodydd

Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru ynglŷn â cherddoriaeth fyw

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth â Chyngor Caerdydd ynghylch Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/02/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb i’r adroddiad ar yr ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw gan Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Clyw fy nghân: Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw

NDM7575 Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Clyw fy nghân: ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Rhagfyr 2020.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21 

NDM7575 Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)  

Cynnig bod y Senedd: 

Yn nodi adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Clyw fy nghân: ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Rhagfyr 2020. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36. 


Cyfarfod: 28/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb Cyngor Celfyddydau Cymru i’r adroddiad ar yr ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/12/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Clyw fy nghân: ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: Trafod yr adroddiad diwygiedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad diwygiedig.

 


Cyfarfod: 19/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5.2)

5.2 Llythyr gan yr Ymddiriedolaeth Lleoliadau Cerddoriaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 8.)

8. Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: cytuno ar yr adroddiad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb gan uned gyswllt yr heddlu i'r ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.


Cyfarfod: 26/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad drafft ar ymchwiliad y Pwyllgor i gerddoriaeth fyw.

 


Cyfarfod: 26/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: cyflwyniad fideo

Cofnodion:

Edrychodd yr Aelodau ar luniau fideo o bobl ifanc sy'n gysylltiedig â'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, gan roi eu barn ar sut y gellid gwella'r sector.


Cyfarfod: 13/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i’r Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru: Llywodraeth Cymru

Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Gerwyn Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Cymru Greadigol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y Dirprwy Weinidog gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor. Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu ystadegau pellach yn ymwneud â lleoliadau cerddoriaeth sy'n hawlio gostyngiadau mewn cyfraddau busnes pan fydd y wybodaeth hon ar gael ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Hefyd, cytunodd swyddogion i ddarparu rhagor o wybodaeth am yr ymarfer cwmpasu ynghylch ymestyn prosiect Forté ar draws Cymru.

 


Cyfarfod: 30/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Branwen Williams, Artist, Blodau Papur, Candelas a Siddi

Osian Williams, Artist, Candelas

Dilwyn Llwyd, Hyrwyddwr, Neuadd Ogwen

Marged Gwenllian, Artist, Y Cledrau

 

Cofnodion:

Ymatebodd Branwen Williams, Osian Williams, Dilwyn Llwyd a Marged Gwenllian i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 30/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Betsan Moses, Prif Weithredwr, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sioned Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr Artistig, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Alun Llwyd, Prif Weithredwr, PYST

Neal Thompson, Cyd-sylfaenydd, FOCUS Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd Betsan Moses a Sioned Edwards o’r Eisteddfod Genedlaethol, Alun Llwyd o PYST a Neal Thompson o Focus Wales i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru

Rhydian Dafydd, Artist, Joy Formidable

Andrew Hunt, Artist, Buffalo Summer

Rhys Carter, Artist, Valhalla Awaits

Samuel Kilby, Artist, Valhalla Awaits

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Andrew Hunt o Buffalo Summer, Rhys Carter o Valhalla Awaits, Samuel Kirby o Valhalla Awaits, a Rhydian Dafydd a Rhiannon Bryan o Joy Formidable i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw: Cerddoriaeth mewn addysg

Bethan Jenkins, Ysgol Lewis Pengam

 

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd Bethan Jenkins o Ysgol Lewis Pengam i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Ywain Myfyr, Sesiwn Fawr Dolgellau, Cyfarwyddwr i Tŷ Siamas ac Artist

 

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd Ywain Myfyr o Sesiwn Fawr Dolgellau a Tŷ Siamas, a'r artist Andrew Walton i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw: Hybu Cerddoriaeth

Dafydd Roberts, Prif Weithredwr, Sain

Gwennan Gibbard, Sain

Danny Kilbride, Cyfarwyddwr, Trac

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Dafydd Roberts a Gwennan Gibard o Recordiau Sain a Danny Kilbride o Trac i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 28/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Bydd y Pwyllgor yn cynnal digwyddiad i randdeiliaid yn Nhŷ Pawb, Wrecsam, fel rhan o’i ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. (Presenoldeb drwy wahoddiad.)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw Datblygu Talent

Spike Griffiths, Forté Project

Joss Daye, Rhwydwaith Hyrwyddwr Ifanc

Ethan Duck, Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc / Forté Project

Callum Lewis, Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc / Forté Project

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Joss Daye o'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc, Spike Griffiths o Forte Project a'r artistiaid Callum Lewis ac Ethan Duck i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

John Rostron, Ymgynghorydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd John Rostron i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Fforwm Partneriaeth Cerddoriaeth Cymru am astudiaeth dichonoldeb yn ymwneud â gwasanaethau cerddoriaeth’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Llywodraeth Leol

Y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd

Ruth Cayford, Rheolwr Diwydiannau Creadigol a Diwylliant

Jon Day, Pennaeth Polisi Economaidd, Cyngor Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y Cynghorydd Huw Thomas, Ruth Cayford a Jon Day o Gyngor Caerdydd i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: UK Music ac Undeb y Cerddorion

Tom Kiehl, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Materion Cyhoeddus, UK Music
Dr Sam Murray, Swyddog Ymchwil a Pholisi, UK Music
Andy Warnock, Trefnydd Rhanbarthol, Cymru a De-Orllewin Lloegr, Undeb y Cerddorion
Phil Kear, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol, Undeb y Cerddorion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Sam Murray a Tom Kiehl o UK Music ac Andy Warnock a Phil Kear o Undeb y Cerddorion i gwestiynau gan y Pwyllgor. 

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru

Yr Athro Paul Carr, Athro mewn Dadansoddi Cerddoriaeth Boblogaidd, Prifysgol De Cymru

Bethan Elfyn, Cyflwynydd, Cynhyrchydd a Rheolwr Prosiect, BBC

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd yr Athro Paul Carr o Brifysgol De Cymru a Bethan Elfyn o'r BBC gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Music Venues Trust

Mark Davyd, Prif Weithredwr, Music Venue Trust

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Mark Davyd o'r Music Venues Trust gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Cyngor Celfyddydau Cymru

Antwn Owen-Hicks, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru

Carys Wynne-Morgan, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Antwn Owen-Hicks a Carys Wynne-Morgan o Gyngor Celfyddydau Cymru gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Lleoliadau

Gary Lulham, Clwb Sin City

Samantha Dabb, Le Public Space

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Samantha Dabb o Le Public Space a Gary Lulham o Sin City Club i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Lleoliadau

Guto Brychan, Clwb Ifor Bach

Terry Chinn, Clwb y Bont

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Terry Chinn o Glwb y Bont a Guto Brychan o Glwb Ifor Bach i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 02/05/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Papur cwmpasu ar y diwydiant cerddoriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y papur cwmpasu a chytunodd arno gyda mân newidiadau.