Cyfarfodydd

P-05-878 Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-05-878 Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O ystyried yr ymatebion a gafwyd gan archfarchnadoedd mawr, a'r cyfyngiadau ar bwerau Llywodraeth Cymru i fynnu gweithredu yn y maes hwn, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb ar y sail na all gymryd camau gweithredu ystyrlon pellach o ran y ddeiseb.

 

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 2)

2 P-05-878 Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytuno i ysgrifennu at y canlynol:

·         Consortiwm Manwerthu Cymru i ofyn am eu barn mewn perthynas â'r materion a godwyd gan y ddeiseb, a gofyn am wybodaeth am y camau perthnasol sy'n cael eu cymryd gan ei aelodau; a

·         y prif archfarchnadoedd i ofyn am eu barn ar y ddeiseb.