Cyfarfodydd

Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch parodrwydd ar gyfer Brexit - 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch parodrwydd ar gyfer Brexit - 6 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - trafod gohebiaeth at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

6.2     Cytunodd yr Aelodau i anfon yr ohebiaeth yn amodol ar newidiadau.

 


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwaith dilynol ar barodrwydd Brexit – sesiwn dystiolaeth gyda gwasanaethau cyhoeddus

Mairwen Harris, Prifysgolion Cymru

Colin Riordan, Prifysgolion Cymru

Nesta Lloyd-Jones, Conffederasiwn GIG Cymru

Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gwaith dilynol ar barodrwydd Brexit – sesiwn dystiolaeth gyda gwasanaethau cyhoeddus – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr o’r sectorau porthladdoedd a thrafnidiaeth

Richard Ballantyne, Grŵp Porthladdoedd Cymru

Sally Gilson, Cymdeithas Cludo Nwyddau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr o’r sectorau bwyd a ffermio

Dr Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

Dylan Morgan, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog - parodrwydd ar gyfer Brexit a chyllid yr UE - 20 Medi 2019

Papur 6 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog – parodrwydd Brexit a chyllid yr UE – 20 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ynghylch parodrwydd ar gyfer Brexit - 18 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 4: Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch parodrwydd ar gyfer Brexit - 22 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - Brandio a phrosesu bwyd - 20 Mehefin 2019

Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig:

Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11955/cr-ld11955-w.pdf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 5: Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – tystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngres Undebau Llafur Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 4: Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – tystiolaeth ysgrifenedig gan Bwyd a Diod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – ystyried gohebiaeth at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth ddrafft a chytunwyd arni, a chytunwyd y dylid ei hanfon at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - sesiwn dystiolaeth 3

Andy Richardson, Bwyd a Diod Cymru

Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE – sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Colin Riordan, Prifysgolion Cymru

Mairwen Harris, Prifysgolion Cymru

Nesta Lloyd-Jones, Cydffederasiwn GIG Cymru

 

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â'r UE – ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE – sesiwn dystiolaeth 1

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Rob Stewart, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.