Cyfarfodydd

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Materion allweddol

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol o'r holl dystiolaeth a gafwyd ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorly, Llywodraeth Cymru

Steven Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Arloesol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Papur gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod brîff preifat

Papur 7 - Llythyr gan Brif Ysgrifennydd y Trysorlys - 6 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y sesiwn friffio.

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Brîff preifat gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio Cymru

Simon Reason, Cyfarwyddwr, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Daniel Fairhead, Pennaeth Archwilio, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Matthew Mortlock, Cyfarwyddwr – Archwilio Perfformiad, y Swyddfa Archwilio Cymru

Mike Usher, Arweinydd Sector – Iechyd a Llywodraeth Ganolog, y Sywddfa Archwilio Cymru

 

Papur 6 - Cyflwyniad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol i’r Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyfrinachol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, Deloitte LLP 

Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, Deloitte LLP; ac Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Infrastructure Advisory, KPMG LLP

Stuart Pearson, Uwch Swyddog Cyswllt - Adeiladu, Ynni a Phrosiectau, Capital Law

 

Papur 11 – Tystiolaeth ysgrifenedig: KPMG

Papur 12 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Capital Law

Briff Ymchwil

Pecyn ymgynghori

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Infrastructure Advisory, KPMG LLP a chan Stuart Pearson, Uwch Swyddog Cyswllt - Adeiladu, Ynni a Phrosiectau, Capital Law ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 09/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 3

David Ward, Prif Weithredwr, Grŵp Tirion 

Howel Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Rhaglenni a Phrosiectau, Partneriaethau Lleol

Rosie Pearson, Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygu Busnes, a Chyfarwyddwr Rhaglen PPP a PFI, Partneriaethau Lleol

 

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Grŵp Tirion

Briff Ymchwil

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Ward, Prif Weithredwr, Grŵp Tirion; Howel Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Rhaglenni a Phrosiectau, Partneriaethau Lleol; a Rosie Pearson, Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygu Busnes, a Chyfarwyddwr Rhaglen PPP a PFI, Partneriaethau Lleol, ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan y Gwir Anrh. Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru - 10 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Gerald Holtham, Athro Hodge mewn Economi Ranbarthol

Dr Stanimira Milcheva, Athro Cyswllt mewn Cyllid Seilwaith ac Eiddo Tirol, Coleg Prifysgol Llundain

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Gerald Holtham

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gerald Holtham, Athro Hodge mewn Economi Ranbarthol a Dr Stanimira Milcheva, Athro Cyswllt mewn Eiddo Tirol a Chyllid Seilwaith, Coleg Prifysgol Llundain ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2

Peter Reekie, Prif Weithredwr, Scottish Futures Trust

 

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Scottish Futures Trust

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Peter Reekie, Prif Weithredwr, Scottish Futures Trust, ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan Brif Ysgrifennydd y Trysorlys - Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru - 2 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cylch gorchwyl cyllid cyfalaf wedi'i ddiweddaru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl wedi'i ddiweddaru ac i fwrw ymlaen â'r ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur cwmpasu: ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.