Cyfarfodydd

Papur Gwyn: Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/06/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn Breifat - Adroddiad Drafft: Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus - Ymateb y Pwyllgor i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-17-19(P3) Adroddiad Drafft

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

2.2 Cytunwyd ar yr adroddiad drafft yn amodol ar newidiadau


Cyfarfod: 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Nodyn ar gyfer y Digwyddiad Rhanddeiliaid: Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 The paper was noted by the Committee


Cyfarfod: 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Trafodaeth ar y Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cofnodion:

5.1 The Committee considered the key themes


Cyfarfod: 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus: Llywodraeth Leol

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Drafnidiaeth, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Roger Waters, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Priffyrdd a Gofal Stryd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Dave Holland, Pennaeth Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg)

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-14-19(P3) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

Cofnodion:

3.1 Tim Peppin, Andrew Morgan, Roger Waters and Dave Holland answered questions from Committee Members


Cyfarfod: 01/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Digwyddiad i Randdeiliaid: Cwmnïau Bysiau a Thacsi

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-12-19(P1) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

Cyfarfod: 07/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Papur cwmpasu: Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-07-19(P9) Papur cwmpasu: Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur cwmpasu