Cyfarfodydd

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - COVID-19: Adferiad

Cofnodion:

Cyhoeddwyd fel datganiad ysgrifenedig


Cyfarfod: 06/05/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.57


Cyfarfod: 25/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Deddfwriaeth yn ymwneud â gadael yr UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.47


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Fuddsoddiad Rhanbarthol yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.00


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer ymadawiad y DU â'r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.49

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Parodrwydd am Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.25


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Goblygiadau Cynigion Mewnfudo Llywodraeth y DU ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a'r Economi Ehangach

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.27


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.04

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Negodiadau Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Y wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 14)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Effaith Brexit heb Gytundeb ar Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.48


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Cynigion presennol Llywodraeth y DU ar gyfer Ymadael â’r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.28

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu