Cyfarfodydd

Fframweithiau polisi cyffredin y DU - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 6

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch fframweithiau cyffredin - 22 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 25/02/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Fframweithiau Cyffredin y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch fframweithiau cyffredin - 10 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 04/02/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/02/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Y diweddaraf am Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ac ystyriodd ei waith mewn perthynas â Fframweithiau Cyffredin y DU.


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod y dogfennau cryno ar y Fframweithiau Cyffredin a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dogfennau a ddaeth i law, a’u nodi.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Fframweithiau cyffredin – y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-04-21 – Papur 41 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 28 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor y Swyddfa Weithredol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon, at y Cadeirydd, ynghylch gwaith craffu gan y Pwyllgor ar fframweithiau cyffredin – 14 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar gyfer Labelu Cysylltiedig â Maeth, Cyfansoddiad a Safonau - trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau’r ohebiaeth ddrafft, a chytunwyd arni’n amodol ar rai newidiadau.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y Fframwaith drafft ar Sylweddau Peryglus - 18 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 6: Cytundebau Rhyngwladol, Fframweithiau Cyffredin a Datganoli - papur gan yr Athro Michael Keating a Lindsey Garner-Knapp

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Swyddfa Weithredol y Prif Weinidog a dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon ynghylch pwyllgorau’n craffu ar fframweithiau cyffredin - 16 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod y dogfennau cryno ar y Fframweithiau Cyffredin a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dogfennau cryno a ddaeth i law, a’u nodi.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Gynullydd y Pwyllgor Iechyd a Chwaraeon at y Cadeirydd ynghylch Fframwaith Cyffredin Dros Dro y DU ar Labelu cysylltiedig â Maeth, Cyfansoddiad a Safonau - 22 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Fframweithiau polisi cyffredin y DU - Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Yr Athro Kenneth Armstrong - Prifysgol Caergrawnt

Yr Athro Nicola McEwen - Prifysgol Caeredin

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 26/11/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Fframweithiau polisi cyffredin y DU - y Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar Gyfansoddiad a Safonau Labelu Maeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau eu dull gweithredu a chytunwyd arno.

 


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag uwchgynhadledd rhif 34 y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Cytundeb Amlinellol Fframwaith drafft ar gyfer Cynllunio o ran Sylweddau Peryglus - 26 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Fframweithiau polisi cyffredin ledled y DU: y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Nododd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf.


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd pob Pwyllgor ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft - 21 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1  Cafodd y papur ei nodi.


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Adroddiad Cryno ar y Fframwaith Maeth - 9 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Cafodd y papur ei nodi.


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch Cynllun Masnachu Allyriadau - 15 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth rhwng Swyddfa'r Cabinet a Phwyllgor Cyswllt Tŷ'r Arglwyddi ynghylch gwaith craffu Seneddol ar fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch craffu ar y fframweithiau cyffredin - 10 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1.Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar fframweithiau polisi cyffredin

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor - Fframweithiau polisi cyffredin: Gwaith craffu gan y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar fframweithiau polisi cyffredin - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd yr Aelodau yr adroddiad.

4.2     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 1: Tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Jack Simson Caird mewn perthynas â chraffu ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan a chraffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 3: Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y newid yng nghyfansoddiad Cymru - 27 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch gwaith craffu'r Cynulliad ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan - 23 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1  Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth oddi wrth Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn at y Cadeirydd ynghylch fframweithiau cyffredin – 14 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 14/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Trafodaeth ford gron gydag academyddion ynghylch craffu ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dr Andrew Blick - Coleg y Brenin, Llundain

Dr Jack Simson Caird - Canolfan Bingham ar Reolaeth y Gyfraith

Yr Athro Jo Hunt - Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating - Prifysgol Aberdeen

Yr Athro Aileen McHarg - Prifysgol Durham

Yr Athro Alan Page - Prifysgol Dundee

Akash Paun - Sefydliad Llywodraeth

Yr Athro Alison Young - Prifysgol Caergrawnt

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Trafododd yr Aelodau a'r panel y broses o graffu ar fframweithiau polisi cyffredin ledled y DU.

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Craffu ar fframweithiau polisi cyffredin y DU: proses graffu ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd yr aelodau'r broses graffu ddrafft a chytunwyd i wneud gwaith pellach yn y maes hwn.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 13 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.10a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 13 Awst 2019

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 8 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 8 Awst 2019

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 22 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 22 Gorffennaf 2019

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Addysg - Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 5: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch fframweithiau polisi cyffredin ledled y DU - 6 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin - 26 Mawrth 2019 hyd 25 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Goblygiadau Brexit: fframweithiau polisi cyffredin y DU Gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion perthnasol i ofyn am wybodaeth.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Goblygiadau Brexit: fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Papur 7 – Goblygiadau Brexit: fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1        Trafododd y Pwyllgor ei ddull o ystyried fframweithiau polisi cyffredin ledled y DU a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gael rhagor o fanylion am nifer o faterion i lywio unrhyw waith craffu y bydd y Pwyllgor am ei wneud yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2 – Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin – 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn at Gynullydd y Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad, Senedd yr Alban, ynghylch craffu ar gysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin - 11 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Fframweithiau polisi cyffredin y DU – ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Fframweithiau polisi cyffredin y DU

Yr Athro Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating, Prifysgol Aberdeen

Akash Paun, Institute for Government

Dr Hedydd Phylip, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan Jeremy Miles AC at y Cadeirydd ynghylch dadansoddiad fframweithiau diwygiedig - 24 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Sesiwn briffio breifat ar fframweithiau cyffredin

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Paul Harrington, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Rhoddodd y tystion friff technegol i'r Aelodau ar fframweithiau cyffredin y DU.

3.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch Dadansoddiad Fframweithiau Cyffredin y DU - 4 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1   Cytunodd yr Aelodau i dderbyn cynnig y Gweinidog Brexit o friff technegol ar Fframweithiau Cyffredin gan swyddogion.

3.1.2   Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch fframweithiau cyffredin y DU - 1 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Trafodaeth panel arbenigol ar ddatblygu fframweithiau polisi cyffredin y DU a deddfu ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Trafodaeth panel arbenigol ar ddatblygu fframweithiau polisi cyffredin y DU a deddfu ar gyfer Brexit

Yr Athro Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

Akash Paun, Sefydliad Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Sesiwn friffio ar fframweithiau cyffredin

Dr Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

Hedydd Phylip, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd Aelodau eu briffio ar fframweithiau cyffredin.