Cyfarfodydd

WS-30C(5)56 - Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth â Phwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi ynghylch Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-07-19 – Papur 34Llythyr at y Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi

 CLA(5)-07-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth yn ymwneud â Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2018.

 


Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-06-19 – Papur 36 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 7 February 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 37 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd14 January 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 WS-30C(5)56 - Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 49 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 50 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch goblygiadau posibl bod y rheoliadau yn rhwymo cymhwysedd y Cynulliad yn y dyfodol.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu