Cyfarfodydd

Cod anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y Cod drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Addysg – ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod ADY drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog dros Addysg - Y cod anghenion dysgu ychwanegol drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Y Cod Drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol - trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar yr ymateb drafft i'r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - y Cod drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft - Trafod ymatebion / materion allweddol - Sesiwn 2


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft - Trafod ymatebion / materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol. Trafodir yr ymateb drafft yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr SNAP Cymru – y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - gweithgor gyda rhanddeiliaid (gwahoddedig yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y cod drafft gyda rhanddeiliaid. Byddai'r dystiolaeth yn llywio ymateb y Pwyllgor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 30/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) – sesiwn friffo dechnegol gan Lywodraeth Cymru

·         Charlie Thomas, Pennaeth Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

·         Paul Williams, Uwch Swyddog Trawsnewid ADY

·         Catherine Lloyd, Cyfreithiwr y Llywodraeth

·         Mair Roberts, Cyfreithiwr y Llywodraeth

 

 

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol wedi'i harwain gan swyddogion Llywodraeth Cymru. 

 


Cyfarfod: 30/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) – Y wybodaeth ddiweddaraf a thrafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am waith blaenorol y Pwyllgor yn y maes hwn a chytunodd ar ei ddull o graffu ar y cod drafft.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru – Ymgynghoriad ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft

Dogfennau ategol:


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu